Pohjois-Suomen käpysavottaan tarvitaan lisää kerääjiä

Pohjois-Suomen käpysavottaan tarvitaan lisää kerääjiä Pohjois-Suomessa viime syksynä käynnistetty käpysavotta männyn siemenen varmuusvaraston kartuttamiseksi jatkuu. Viime kesänä kypsynyttä käpysatoa kerätään talteen vielä kevättalven ajan. Käpyjen oston kokonaistavoitteesta 2,2 miljoonasta litrasta on tällä hetkellä saavutettu vajaa neljäsosa. Kävynkeruuseen toivotaan nyt runsaasti väkeä, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Tavoitteiden toteutumista seurataan keruualueittain ja kunnittain. Männyn käpyjä ostetaan valtion varoin ylläpidettävää siemenen varmuusvarastoa varten koko Lapin alueella Tervolan, Tornion, Keminmaan, Simon, Ranuan ja Kemijärven kuntia lukuun ottamatta. Pohjois- Pohjanmaalla ja Kainuussa ostoalueeseen kuuluvat Posion, Kuusamon, Taivalkosken ja Suomussalmen kunnat sekä Pudasjärven koillisosa. Käpyjä ostetaan kunnes kuntakohtaiset ja keruualueittaiset tavoitteet on saavutettu. Paikoin keruutavoitteet alkavat jo täyttyä. Kolarin pohjoisosassa sekä Muonion, Kittilän, Sodankylän ja Sallan eteläosissa viimeinen ostopäivä on 21.3. Em. kuntien pohjoisosissa keruun toivotaan kuitenkin jatkuvan tämän jälkeenkin. Keruualueen rajat saa metsänhoitoyhdistyksiltä. Käpyjen keruuseen tarvitaan maanomistajan lupa. Metsänhoitoyhdistykset opastavat kerääjiä alueellaan, järjestävät käpyjen vastaanoton ja antavat keruuohjeet. Suomussalmella käpyjen vastaanotto on muista alueista poiketen järjestetty Metsähallituksen toimesta. Kerääjälle maksetaan 75 senttiä käpylitralta. Tulo on verovapaata. Metsätalouden harjoittajien kannalta on tärkeää, että Pohjois-Lappiin asti kypsynyt hyvä siemensato saadaan nyt kerättyä talteen. Lapin ja Kainuun alueella hyvälaatuisesta siemenestä on jo yleisesti pulaa. Keski- ja Ylä-Lapissa metsäkylvöjä on jo pitkään jouduttu rajoittamaankin siemenpulan takia. Runsaita ja hyvälaatuisia metsäpuiden siemensatoja saadaan Lappiin harvoin, keskimäärin 10-15 vuoden välein. Pohjois-Suomen metsäpuiden siemenhuollon tehtävät ja siemenen varmuusvarastointi ovat osa Metsähallituksen yhteiskunnallista, valtion rahoittamaa toimintaa. Metsähallitus vastaa kävynkeruun organisoinnista ja toteutuksesta yhteistyössä metsäkeskusten ja metsänhoitoyhdistysten kanssa. Keruussa hankittavat siemenet on tarkoitettu kaikkien metsänomistajaryhmien käyttöön. Siemenen hankintakustannukset palautuvat valtiolle siemenen myyntituloina. Lisätietoja: Länsi-Lapin ympäristöpäällikkö Lauri Karvonen, p. 0205 64 7645, gsm 0400 395 307 Metsänhoitaja Erkki Hallman, p. 0205 64 4472, gsm 0400 221 641 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00850/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/12/20030312BIT00850/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.