Pohjois-Suomen vanhojen metsien kysymykseen etsitään yhteistä näkemystä: sidosryhmät tutustuivat luontojärjestöjen ja Me

TIEDOTE Julkaistavissa 4.2.2004 klo 16.30 Pohjois-Suomen vanhojen metsien kysymykseen etsitään yhteistä näkemystä: sidosryhmät tutustuivat luontojärjestöjen ja Metsähallituksen väliseen keskusteluprosessiin Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL), WWF ja Metsähallitus ovat keskustelleet Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelukysymyksistä 3.4.2003 alkaen ja tähän mennessä on kokoonnuttu 28 kertaa. Keskustelujen tarkoituksena on parantaa Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelutilannetta. Työ on jatkoa Vanhojen metsien suojeluohjelmalle, jossa todettiin, että osalla inventoiduista alueista suojelu toteutetaan alue-ekologisen suunnittelun keinoin. Nyt käytävissä keskusteluissa täs mennetään Metsähallituksen vuosina 1996-2000 tekemää alue-ekologista suunnittelua. Keskusteluissa käydään läpi noin 400 luontojärjestöjen esittämää aluekokonaisuutta. Alueiden kokonaispinta-ala on noin 360 000 ha ja ne sijoittuvat Kainuuseen, Pohjois-Pohjanmaalle sekä Itä- ja Länsi-Lappiin. Yhteisesti on todettu, että kartoin rajatuilla alueilla on sekä suojelunarvoisia että talousmetsiksi soveltuvia metsiä. Kartoilla on myös ennestään suojeltuja metsiä sekä hakkuutoiminnan ulkopuolella olevia kitumaita. Kokouksissa täsmennetään, mitkä osat alueista suojellaan ja mitkä ei. Metsähallitus on ilmoittanut, että se pyrkii välttämään hakkuita ko. karttakohteilla, ennen kuin ne on käyty läpi yhteisissä keskusteluissa. Kokouksissa hyödynnetään Metsähallituksen paikkatietoaineistoa ja luontojärjestöjen inventointituloksia. Keskusteluissa on tähän mennessä löydetty yhteinen näkemys jo monesta aluekokonaisuudesta. Alueita esitellään myös laajemmalle sidosryhmälle, joka kokoontui ensimmäisen kerran 4.2.2004. Sidosryhmätilaisuuksien tarkoituksena on varmistaa, että luontojärjestöjen ja Metsähallituksen yhteinen näkemys saa myös laajemman tuen ja alueelliset näkemykset tulevat huomioon otetuiksi. Vantaan Tikkurilassa järjestettyyn tilaisuuteen saapui noin 20 eri sidosryhmien edustajaa (osallistujalista alla). Hannu Jokinen Metsähallituksesta kertoo: "Haluamme entisestään parantaa alue-ekologisia suunnitelmiamme hyödyntämällä myös luontojärjestöjen inventointitietoja. Luontojärjestöt ovat tuoneet prosessiin huomattavan työpanoksen Metsähallituksen lisäksi. Jatkamme luontojärjestöjen kanssa keskusteluja viikoittain. Prosessiin liittyviä sidosryhmätilaisuuksia on tarkoitus järjestää noin kerran kuussa kevään 2004 aikana." "Lopputulos ratkaisee nyt aloitetun prosessin onnistumisen. On kuitenkin mahdollista, että saavutamme sellaisen ratkaisun, joka johtaa vanhojen metsien suhteen "konfliktivapaan vyöhykkeen" syntymiseen suureen osaan Lapin ja Oulun lääniä", toteaa Luonnonsuojeluliiton luonnonsuojelupäällikkö Ilpo Kuronen. Timo Tanninen WWF:stä toteaa: "Pohjois-Suomen vanhojen luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien puutteellinen suojelu on ollut ratkaisematon ongelma jo pitkään. Hyvin edennyt dialogiprosessi Metsähallituksen kanssa on erinomainen mahdollisuus saattaa asia kuntoon alue-ekologisen suunnittelun puitteissa." Taloudellista ja sosiaalista kestävyyttä korostavat tahot pitivät tärkeänä että Metsähallituksen ja luontojärjestöjen väliset keskustelut pohjautuvat paikallisesti laadittuihin alue-ekologisiin suunnitelmiin. Taivalkosken kunnanjohtajan Pauli Harjun mukaan paikallinen väestö ei saa jäädä prosessissa sivustakatsojaksi. Samoin esitettiin kysymyksiä siitä, miten prosessin tuloksena kasvava suojelumäärä vaikuttaa työllisyyteen, metsäteollisuuden raaka-aineen saantiin sekä investointihaluun Pohjois-Suomessa. Lisätietoja: Hannu Jokinen, Metsähallitus, gsm. 0400 290 491 Timo Tanninen, WWF, gsm. 040 574 9266 Harri Karjalainen, WWF, gsm. 040 563 7179 Sini Harkki, Suomen luonnonsuojeluliitto, gsm. 050 582 1107 Ilpo Kuronen, Suomen luonnonsuojeluliitto, gsm. 0400 153 133 Juha Mäkinen, Metsähallitus, gsm. 040 570 9307 Sidosryhmätilaisuuden osallistujat: Greenpeace: Matti Liimatainen Koneyrittäjien liitto: Asko Piirainen Lapin liitto: Voitto Tiensuu Luonto-Liitto: Kaisa Jääskeläinen, Juho Kytömäki, Henrik Muldoch Metsäalan Asiantuntijat ry: Timo Nyman Metsäliitto: Tero Rautolahti MTK: Jukka Aula, Heikki Rahko Paliskuntain yhdistys: Pertti Viik Pohjois-Pohjanmaan liitto: Pauli Harju Puu- ja erityisalojen liitto: Aulis Nevalainen Pölkky Oy: Hannu Virranniemi Stora Enso Oyj: Jouko Mattanen Suomen Luonnonsuojeluliitto: Heikki Simola, Ilpo Kuronen, Sini Harkki, Olli Manninen, Risto Mustonen UPM-Kymmene Oyj: Päivi Salpakivi-Salomaa WWF: Timo Tanninen, Harri Karjalainen, Olli Turunen ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/04/20040204BIT00620/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.