Posion Mustarinnantunturilla palaa 9.6.2011

Posiolla sijaitsevalla Mustarinnantunturin Natura 2000 -alueella toteutetaan metsänpoltto, joka on järjestyksessä ensimmäinen alueelle suunnitelluista poltoista. Nyt poltettava alue on suunnitelluista alueista ensimmäinen ja sen pinta-ala on noin 16 hehtaaria. Metsänpoltot kohdistuvat Patolamminkankaan metsiin, jotka ovat metsätalouskäytön yksipuolistamia kuivahkoja mäntykankaita.

Mustarinnantunturille on tehty vuoteen 2060 saakka ennallistamispolttojen suunnitelma, joka kattaa alan 121 hehtaaria. Metsänpolton tarkoituksena on tarjota hiiltynyttä puuainesta paloista riippuvaisille lajeille – pitkäaikaisesti ja riittävän usein. Poltot aloitetaan tänä vuonna ja niitä jatketaan viiden vuoden välein. Polttokertoja kertyy yhteensä 11. Polton toteuttaa Metsähallitus, Pohjanmaan luontopalvelut.

Polttojen ensisijaisena tavoitteena on luoda palaneesta ja hiiltyneestä puusta riippuvaisille ja hyötyville lajeille elinympäristöjä. Poltossa aiemmin talouskäytössä olleilta kuvioilta katoavat ihmistoiminnan jättämät jäljet, kuten hakkuukannot ja tasarakenteisuus. Poltetuista metsiköistä kehittyy vähitellen moni-ilmeisiä, luonnontilaisia kokonaisuuksia, jotka lisäävät Mustarinnan tunturin metsien monimuotoisuutta.

Mustarinnantunturin Natura 2000 -alueelle suunnitellut poltot pyritään toteuttamaan siten, että palojälki on mahdollisimman luonnonmukainen. Palokäytäviä raivataan mahdollisimman vähän ja luontaisia paloesteitä hyödynnetään mahdollisimman paljon. Palokuorman oikeaoppisella sijoittelulla pyritään minimoimaan kaadettavien runkojen määrä.
Aiemmin tänä vuonna Pohjanmaan luontopalvelut on polttanut metsää Pudasjärvellä. Posion kohteen jälkeen on vuorossa polttokohde Utajärvellä. Kaikkiaan poltettavien alueiden pinta-ala on Pohjanmaalla tänä vuonna 36 hehtaaria ja koko Suomen ennallistamispolttojen pinta-ala on 100 ha.

Mikäli sää pysyy helteisenä ja kuivana, Mustarinnantunturin poltto toteutetaan huomenna torstaina 9.6.2011.

Lisätietoja:

  • Suunnittelija Pekka Veteläinen, Metsähallitus, puh. 0400 321 453

Taustatietoa ennallistamispoltoista (liite)

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit