Repoveden kansallispuisto avattiin

Julkaistavissa 18.6.2003 klo 15.00 Repoveden kansallispuisto avattiin Noin kahdeksankymmentä kutsuvierasta kokoontui Repovedelle keskiviikkona 18.6. juhlimaan Repoveden kansallispuiston avajaisia. Tilaisuudessa julkistettiin myös Repoveden kansallispuiston tunnus. Avajaisseremonioihin kuului mm. vieraiden juhlajunamatka Kouvolasta Hillosensalmen asemalle, missä tutustuttiin Metsähallituksen juuri avattuun luontotupaan. Tilaisuuden järjestäjät toivovat, että tulevaisuudessa myös reittijunien pysähtyminen Hillosensalmella olisi tarvittaessa mahdollista, koska se osaltaan tukisi kestävää luontomatkailua. Avajaispuheessaan Olhavanlammen rannassa Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino kiitti UPM-Kymmene Oyj:n lahjoitus- ja rauhoituspäätöstä, joka lopullisesti mahdollisti Repoveden suojelukokonaisuuden synnyn. Heino korosti Repoveden merkitystä esimerkkinä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyöstä luonnonsuojelussa. Vastauspuheessaan UPM-Kymmene Oyj:n johtaja Heikki Sara piti yhtiön päätöstä Repoveden suojelusta poikkeuksellisena, koska alueen metsien käytöllä on yli satavuotinen historia. Sara uskoo alueen tulevaisuuteen - uuteen hallintomalliin ja suojeluarvojen lisääntymiseen metsien kasvun myötä. Repoveden kansallispuisto perustettiin 1.1.2003 suojelemaan Kaakkois- Suomen suurinta yhtenäisenä ja rakentamattomana säilynyttä kallioista metsä-, suo- ja järvialuetta. Kansallispuiston yhteyteen perustettiin samalla päivämäärällä UPM-Kymmene Oyj:n omistuksessa oleva Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualue. Alueet muodostavat yhtenäisen noin 2 900 hehtaarin luonnonsuojelualuekokonaisuuden. Alueella on myös hyvät mahdollisuudet retkeilyyn, opetustoimintaan ja tutkimukseen. Metsähallitus hoitaa Repoveden aluetta yhtenä kokonaisuutena. Molemmilla suojelualueilla on samat periaatteet ja käytännöt, eikä niiden välisellä rajalla ole merkitystä tavalliselle retkeilijälle. Alueen koilliskulmassa liikkuminen on armeijan varomääräysten vuoksi rajoitettua. Repoveden kansallispuiston ja Aarnikotkan metsän luonnonsuojelualueen perustaminen sekä yhteisen hoidon järjestäminen tälle arvokkaalle kokonaisuudelle on uusi tapa yhdistää valtion ja yksityisen alueen luonnonsuojelu. Aarnikotkan metsän hoitoa ja käyttöä ohjaamaan on perustettu hoitokunta, jossa on edustajat UPM-Kymmene Oyj:stä maanomistajana, Metsähallituksesta alueen hoitajana sekä Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksesta rauhoituspäätöksen valvojana. Hoitokunnan alkuvaiheen tärkeimpänä työnä on ollut ohjata koko Repoveden alueen hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelua. Suunnitelmaluonnos on valmistunut, ja se on parhaillaan julkisella lausuntokierroksella. Nyt alkanut yhteistyö tukee vahvasti Metso-toimikunnan asettamia tavoitteita ja avaa uusia mahdollisuuksia. Myös Valkealan kunta, Kymenlaakson liitto, matkailuyrittäjät ja muut toimijat ovat lähteneet innokkaasti yhdessä kehittämään Repovettä, ja alueelle odotetaan runsaasti kävijöitä. Repoveden hoito- ja käyttösuunnitelmaluonnos luettavissa Internetissä: http://www.metsa.fi/luo/kpuistot/repovesi/ Lisätietoja: Metsähallitus: Aluejohtaja Matti Määttä gsm. 040 7340 684 Erikoissuunnittelija Tuomo Häyrinen gsm. 0400 378 789 UPM-Kymmene Oyj: Ympäristöpäällikkö Päivi Salpakivi-Salomaa gsm. 0400 754 748 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030618BIT00910/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/18/20030618BIT00910/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.