Saaristomeren ja Suomenlahden veneilijöitä opastetaan ja valvotaan tehostetusti

Saaristomeren ja Suomenlahden veneilijöitä opastetaan ja valvotaan tehostetusti Metsähallitus järjestää yhdessä muiden viranomaisten kanssa valvonta- ja neuvontaiskun Saaristomeren, Tammisaaren sekä Itäisen Suomenlahden kansallispuistojen alueella 14.-15.6. Tehostetulla valvonnalla muistutetaan ja opastetaan veneilijöitä luontoarvojen huomioon ottamisesta herkästi vahingoittuvassa saaristoluonnossa. Valvontaiskuun osallistuvat Metsähallituksen erävalvojat, poliisi sekä Merivartiosto. Valvonnan kohteina ovat mm. vuonna 2001 perustetut hylkeidensuojelualueet, maihinnousu- ja veneilykieltoalueet, roskaaminen, koirien ja kissojen irtipitäminen, luvattomat leiriytymiset ja tulenteot sekä metsästys ja kalastus. Valvonta-alueilla sijaitsee muutamia hylkeidensuojelualueita, joiden tarkoituksena on suojella erityisesti harmaahylkeitä ja niiden elinympäristöjä. Osalla suojelualueista on merkitystä myös itämerennorpan suojelulle. Harmaahylje on uhanalaisluokituksen mukaan silmälläpidettävä laji. Myös EU:n lainsäädäntö edellyttää suojelualueiden perustamista harmaahylkeille. Suojelulla taataan, että hylkeet voivat oleskella luodoilla häiriöttä. Siksi hylkeidensuojelualueella sijaitsevien luotojen tai luotoryhmien ympäristö on rauhoitettu puolen merimailin (926 m) etäisyydeltä ympäri vuoden eikä siellä saa liikkua ilman Metsähallituksen lupaa. Suojelualueella voi liikkua rauhoitetun alueen ulkopuolella 16.6.-31.1., muulloin vain Metsähallituksen luvalla. Virallisilla vesikulkuväylillä voi liikkua hylkeiden suojelualueillakin ilman Metsähallituksen lupaa. Kansallispuistojen alueilla saariin saa rantautua ja niiden vesillä liikkua veneellä lukuunottamatta rajoitusosia, joilla liikkuminen on sallittu vain Metsähallituksen luvalla. Rajoitusosat on merkitty maastoon ja niistä saa tietoa opastuspisteistä ja esitteistä. Koirat ja kissat on ehdottomasti pidettävä kiinni mm. sen takia että monella saarella on karjaa laitumella. Leiriytyminen ja tulenteko on sallittu vain niille osoitetuilla paikoilla. Avotulen teko ei ole kuitenkaan sallittu metsäpalovaroituksen aikana. Saaristomeren kansallispuiston yhteistoiminta-alueella vierailee arviolta noin 100 000 kävijää vuosittain. Puistoon kuuluu noin 1000 saarta ja luotoa, joista monet ovat tärkeitä lintujen pesimäalueita. Eräiden saarten maaperä on kalkin vaikutuksesta hyvin rehevää ja niillä kasvaa monia harvinaisia kasveja. Puistoon kuuluu myös vanhaan tapaan hoidettavia perinnebiotooppeja kuten esimerkiksi lehdesniittyjä, hakamaita ja rantaniittyjä, joilla laiduntaa kesäisin karjaa. Tammisaaren kansallispuiston läpi kulkee Helsingin ja Hangon välinen vilkkain veneväylä ja moni veneilijä poikkeaa saariin yöpymään tai levähdystauolle. Puiston eteläosassa pesii runsas ja monipuolinen merilinnusto. Useiden harvinaisten lintujen pesimärauhan turvaamiseksi merivyöhykkeen saaret ovat kevään ja kesän maihinnousukiellossa. Myös Jussarön saarelle on rantautumiskielto lukuunottamatta päiviä, jolloin opas on paikalla. Lisätietoja: - valvontaiskusta erävalvoja Matti Siipola 0400 385 610 - Saaristomeren kansallispuistosta puistonhoitaja Trygve Löfroth 0400 786 990 - Tammisaaren saariston kansallispuistosta puistonhoitaja Hans-Erik Nyman 0400 161 573 ------------------------------------------------------------ Lisätietoja saat osoitteesta http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00390/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/14/20020614BIT00390/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.