Saimaannorpan pesät laskettu

Julkaistavissa 21.4.2005

Saimaannorpan pesä- ja poikaslaskennoissa löydettiin tänä keväänä 40 poikasta eli kuuttia. Heikot jäät ja nopea kevään tulo vaikeuttivat laskentaa niin, ettei kaikille pesimäalueille ehditty sopivaan laskenta-aikaan. Poikasia oletetaan syntyneen saman verran kuin edellisenä vuonna eli noin 65 kuuttia eikä norppakannassa ole tapahtunut alueellisia muutoksia. Pesimäolosuhteet olivat hyvät kuutin syntymän aikaan helmi-maaliskuun vaihteessa. Jäät tulivat vasta vuoden vaihteen jälkeen, mutta helmikuun lumisateet ja tuiskut toivat riittävästi lunta pesimäluotojen rantakinoksiin. Saimaan veden pinta laski pesimäaikana noin 20 senttiä, mikä on saattanut häiritä jonkin verran imetystä. Veden pinnan lasku ei kuitenkaan romahduttanut pesiä. Metsähallituksen organisoimiin pesälaskentoihin osallistui noin 50 henkilöä. Osa laskijoista oli Metsähallituksen omaa, osa pesälaskentaa varten erikseen palkattua henkilöstöä. Eteläisen Saimaan laskennat suoritti WWF. Laskennassa käytetään kelirikkoaluksia ja moottorikelkkoja. Pesien etsintään on sitoutunut enenevässä määrin myös paikallistuntemusta omaavia kesämökkiläisiä ja muita vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka liikkuvat hiihtämällä ja potkukelkoin. Saimaannorppa on edelleen erittäin uhanalainen eläin. Kannan koko ennen tämän kevään poikastuottoa oli noin 270 yksilöä. Lisätietoja pesälaskennoista ja saimaannorppakannan tilasta: Suojelubiologi Jouni Koskela, gsm 0400 188 825 Suojelubiologi Tero Sipilä, gsm 0400 659 668

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.