Suomen kattavimmat suurpetosivut uudistettu

Julkaistavissa heti

Suurpedot.fi –sivut ovat Suomen kattavin suurpetoja käsittelevä Internet-sivusto. Ne tarjoavat perustietoa neljästä suurpedostamme: ahmasta, ilveksestä, karhusta ja sudesta. Lisäksi sivuilta löytyy tietoa suurpetotutkimuksesta, kannanhoidosta sekä suurpetojen ja ihmisen välisestä suhteesta. Vuoden vaihteessa Suurpedot.fi –sivut saivat uuden ilmeen. Uudistuneen ulkoasun lisäksi sivujen sisältö on kaikilta osin päivitetty ajantasaiseksi. Suurpedot.fi on Internet-sivusto, josta löytyy monipuolista tietoa ja ajankohtaisia asioita Suomen suurpedoista. Sivuilla käsitellään suurpetoja koskevaa lainsäädäntöä, metsästystä ja suojelua. Näkyvän osan on saanut valmisteilla olevat suden, karhun ja ilveksen kannanhoitosuunnitelmat. Tietoa on koottu myös suurpetojen aiheuttamista vahingoista, niiden korvaamisesta ja vastuutahoista. Suurpetosivut sisältävät kattavaa tietoa Suomen suurpetotutkimuksesta. Sivuilta löytyvät vuosittain julkaistavat kanta-arviot, sekä tietoa tutkimusmenetelmistä ja -tuloksista. Suurpetotutkimusta on käsitelty myös muiden Pohjoismaiden osalta. Sivuilla käsitellään monenlaisia suurpetojen ja ihmisen rinnakkaiseloon liittyviä asioita. Ohjeet löytyvät niin karhun kohtaamisen varalle kuin suurpetojen jälkien tunnistamiseen. Mukaan on otettu myös suurpetoihin liittyvä mytologia sekä ihmisen ja suurpetojen yhteinen menneisyys. Kuvagalleria sisältää suomalaisten luontokuvaajien suurpetokuvia. Kesällä 2002 avatun sivuston valmisteluun osallistuivat maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Metsästäjäin keskusjärjestö, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, Suomen luonnonsuojeluliitto sekä ympäristöministeriö. Näiden tahojen edustajista koostuva ohjausryhmä vastaa sivujen sisällöstä ja tiedottamisen linjauksista. Suurpedot.fi -sivujen ylläpidosta vastaa Metsähallitus ja vuosina 2003-2005 toteutettava Suurpetotietokeskuksen toiminnan käynnistäminen-hanke, joka saa rahoituksensa Interreg III A Karjala -ohjelmasta. Hankkeen jälkeen vastuu sivuston ylläpidosta siirtyy Metsähallituksen luontokeskus Petolalle, joka avataan yleisölle kesäkuun lopussa 2005. Lisätietoja: hankesihteeri Sanna-Leena Pulkkinen, gsm 040 523 4189, sanna-leena.pulkkinen@metsa.fi

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.