Suomessa on nyt kaksi riistan mallitilaa

Suomalainen riistanhoito on saanut kaksi historiallista tunnustusta. Kansainvälinen raati on myöntänyt kahdelle suomalaiselle tilalle riistanhoidon mallitilan aseman. Tilat esiteltiin tänään lehdistölle ja yleisölle julkistamistilaisuudessa Metsähallituksen pääkonttorissa Vantaalla.

Mallitilat ovat Antti ja Anja Rikalan omistama Porkkalan tila Hämeenlinnassa ja Metsähallituksen Palosaaren tila Pyhäjoella Pohjois-Pohjanmaalla. Mallitiloille myönnetty huomionosoitus on nimeltään Wildlife Estates –tunnus. Tunnuksen myönsi ympäristön- ja riistanhoidon asiantuntijoista muodostuva raati, jolle haettiin tunnusta syksyllä 2009. Wildlife Estates on EU:n tunnustama, eurooppalaisten maanomistajien vetämä hanke, jonka tavoitteena on tuoda esille arvokasta riistanhoitotyötä: sitä kuinka metsästyksen ja riistanhoidon avulla turvataan luonnon monimuotoisuutta ja direktiivilajien säilymistä. Suomelle palkinto on arvokas, sillä riistatyömme on ainutlaatuista maailmassa. Riistan- ja kalantutkimuksen vetämiin riistalaskentoihin osallistuu joka vuosi yli 5000 metsästäjää. Eri tahot ovat kunnostaneet riistalinnuille jo tuhansia hehtaareja ihanneympäristöä. Palkitut tilat apuna riistanhoito-opetuksessa Hämeenlinnassa sijaitseva Antti ja Anja Rikalan omistama Porkkalan kartanon tila toimii mm. yliopisto-opiskelijoiden perehdytystilana. Metsähallituksen Palosaaren tilalla on mm. 27 mallikohdetta siitä, miten riistanhoito ja metsätalous on sovitettavissa yhteen. Palosaari saa myös toisen arvokkaan kansainvälisen tunnuksen. Tila palkitaan toukokuussa kansainvälisen metsästys- ja riistansuojeluneuvoston CIC:n Edmond Blanc -palkinnolla. Palosaari, Pyhäjoki Metsähallituksen Palosaari on mallialue metsätalouden ja riistanhoidon yhteensovittamisesta luonnon monimuotoisuutta edistävällä tavalla. Alueella on mm. 27 erilaista mallikohdetta riista- ja metsätalouden yhteensovittamista. Kahden laajan Natura -alueen lisäksi Palosaaressa on myös muita vapaaehtoiseen suojeluun perustuvia luontokohteita, ja alueen soita on ennallistettu riekon ja muun suoluonnon hyväksi. Palosaaressa järjestetään. riista- ja metsätalouden ammattilaisten ja opiskelijoiden koulutusta, leirikouluja ja nuorten leirejä. Aikanaan metsänvartijan asumuksena olleella Palosaaren päärakennuksella on kulttuurihistoriallista arvoa Metsähallituksen vanhimpana rakennuksena. Porkkala, Hämeenlinna Antti ja Anja Rikalan omistama Porkkalan kartanon tila Lammilla, nykyisen suur-Hämeenlinnan alueella. Porkkalan kartanon alueella metsästys ja riistanhoito yhdistyvät kokonaisvaltaisen suunnittelun ja toteutuksen kautta arvokkaiden luontotyyppien sekä -lajien että kulttuurihistoriallisesti arvokkaan maiseman suojeluun. Riistanhoidon ja pienpetoihin painottuvan metsästyksen lisäksi luonnon monimuotoisuutta tilan alueella edistetään useiden arvokkaiden luontokohteiden vapaaehtoisuuteen perustuvalla suojelulla ja hoidolla. Porkkalan tilan riistan- ja luonnonhoitotoimiin ovat vuosien saatossa käyneet tutustumassa moninaiset riistan- ja luonnonhoidosta kiinnostuneet ryhmät. Porkkalan kartanon tilukset ovat olleet mm. Helsingin yliopiston ja Hämeen korkeakoulun luonnonhoitoon perehdyttävien kenttäkurssien säännöllinen vierailukohde, ja ne ovat olleet ahkeran tutkimuksen kohteina tarjoten aineistoa mm. useaan väitöskirjaan. Metsästäjäin Keskusjärjestön Laitialan toimintakeskus on myös hakemassa Wildlife Estate -tunnusta alueelleen. Lisäksi alueelle on myönnetty CIC:n Edmond Blanc -palkinto. Wildlife Estates Wildlife Estates -raati arvioi tilat kullekin luonnonmaantieteelliselle alueelle laaditun kriteeristön perusteella. Suomalaiset mallitilat on arvioitu pohjoisen havumetsävyöhykkeen kriteerein, joita ovat hioneet Suomessa maa- ja metsätalousministeriö, Metsähallitus, Metsästäjäin Keskusjärjestö ja Metsästäjäliitto. Metsähallitus toimii hankkeen suomalaisena yhteysorganisaationa, ja erätalouspäällikkö Olavi Joensuu on ollut mukana Suomen edustajana Wildlife Estate -hankkeen kehittämistyössä sen alusta saakka. Wildlife Estate verkosto kattaa tällä hetkellä noin 70 tilaa tai aluetta eri Euroopan maista. Lisätietoja ylitarkastaja Ahti Putaala, Metsähallitus, 040 8272574 (Wildlife Estates ja Palosaaren tila) Antti ja Anja Rikala, 0400 324147 (Porkkalan tila, Hämeenlinna) erikoissuunnittelija (vs.) Aku Ahlholm 040 4814890 (tiedotus, kuvat)

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Multimedia

Multimedia