Suurpetotietokeskus-hanke etenee

Suurpetotietokeskus-hanke etenee Metsähallituksen Kainuun Luontokeskuksen kehittäminen valtakunnalliseksi suurpetotietokeskukseksi on saavuttanut ratkaisevan käännepisteen. Hankkeen perustamista varten tehdyt rahoitushakemukset Interreg Karjala IIIA -ohjelmaan sekä Kainuun TE-keskukselle on jätetty maaliskuun lopussa. Rahoittajien päätöksiä hakemuksiin on odotettavissa kuluvan vuoden kesäkuussa . Hankkeen taustalla on Metsähallituksen ja Kuhmon kaupungin yhdessä teettämä toteutettavuuselvitys, jonka loppuraportti valmistui vuonna 2002. Toteutettavuuselvityksen konkreettisena tuloksena laadittiin valtakunnallisen suurpetotietokeskuksen toimintamalli yhdessä eri intressiryhmien sekä keskeisten viranomaisten ja tutkijaorganisaatioiden kanssa. Suurpetotietokeskuksen toiminnan sisällön suunnittelua, toteutusta ja toiminnan vakiinnuttamista sekä yhteistyöverkoston luomista varten on jätetty hankehakemus Interreg III A Karjala -ohjelmaan vuoden 2003 ensimmäisellä hakukierroksella. Päätökset rahoituksesta saataneen kesäkuussa. Kuhmon kaupunginhallitus teki maaliskuun alussa päätöksen, että Kuhmon kaupunki lähtee isäntäorganisaatioksi suurpetotietokeskuksen perustamishankkeelle. Toteutuessaan hanke toteutetaan vuosina 2003-2005 ja sen kokonaisbudjetti on yli 740 000 euroa. Erillisiä rakennusinvestointeja varten on haettu rahoitusta Kainuun TE-keskuksen työvoimaosaston kautta valtion työllisyystyöohjelmasta. Toteutuessaan Metsähallituksen Kainuun luontokeskuksen yhteyteen sijoittuva suurpetotietokeskus tuo viestinnällisin keinoin esille kansallisesti Suomen maasuurpetoihin (karhu, susi, ilves, ahma) liittyvää tietoutta sekä välittää kansainvälisille tahoille ajantasaista tietoa Suomen suurpetotilanteesta ja sen yhteydestä Luoteis-Venäjän suurpetokantoihin. Suurpetotietokeskuksen toiminta tulee pohjautumaan kahteen toiminnalliseen kokonaisuuteen; tiedotukseen ja asiakaspalveluun. Tuottamallaan tietoaineistolla suurpetotietokeskus hyödyttää myös luontomatkailuyritysten toimintaa. Perustamishankkeen jälkeen suurpetotietokeskuksen toiminnasta vastaa Metsähallitus. Lisätietoja hankkeesta antavat: Metsähallitus, Kainuun luontokeskus Puistonjohtaja Ari Meriruoko, puh. 0205 64 6371 ari.meriruoko@metsa.fi Suunnittelija Titta Smedberg, puh. 0205 64 6374 titta.smedberg@metsa.fi Kuhmon kaupunki Elinkeinojohtaja Tuulikki Huusko, puh. (08) 6556 363 tuulikki.huusko@kuhmo.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/31/20030331BIT00490/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.