Syötteen kansallispuisto– suositellaan luonnonrauhaa kaipaaville

Luonnon kokeminen, maisemat ja rentoutuminen ovat kansallispuiston parasta antia sen kävijälle. Tärkeimmät aktiviteetit ovat maastohiihto, päiväretkeily ja luonnon tarkkailu. Viime vuosina Syötteen matkailualueelle ja erityisesti sen luontokohteisiin tehdyt panostukset eivät ole menneet hukkaan. Syötteen kansallispuiston kävijöiden tyytyväisyys tulentekopaikkoihin ja polttopuihin oli selvästi kasvanut. Myös polku- ja latuviitoituksia pidettiin entistä laadukkaampina.

Tämä käy ilmi Metsähallituksen julkaisemasta Syötteen kävijätutkimuksesta. Nyt julkaistu, vuoden 2010 kävijätutkimus on vertailukelpoinen edellisen, vuonna 2005 tehdyn tutkimuksen kanssa. Kävijätutkimus antaa puiston hallinnolle ja alueellisille matkailutoimijoille arvokasta tietoa kansallispuiston kävijöiden mielipiteistä ja toiveista.

Samanaikaisesti kävijätutkimuksen kanssa toteutettiin myös Syötteen yritystutkimus, johon haasteltiin 22 Syötteen alueen matkailuyritystä. Tutkimuksesta kävi ilmi, että yritykset kaipasivat koulutusta suojelualueiden luonnosta, kulttuuriperinnöstä ja palveluista. Metsähallitus järjestää tänä vuonna perehdytyspäiviä Syötteen alueen matkailun parissa työskenteleville osana Syötteen lumoa -hanketta.

Yritystutkimus osoitti, että Syötteen kansallispuistoa pidetään nykyään tärkeänä yritysten toiminnalle. Tulevaisuudessa puiston merkityksen arvioidaan kasvavan luontomatkailun suosion kasvaessa jatkuvasti.

Syötteen kävijä- ja yritystutkimukset on laadittu osana Euroopan aluekehitysrahaston rahoittamaa Syötteen lumoa -hanketta.

Lisätietoja:

Metsähallituksen luontopalvelut suojelee ja hoitaa alkuperäistä ja uhanalaista suomalaista luontoa sekä tuottaa luonnossa liikkujille retkeilypalveluja. Vastuullamme ovat maamme kansallispuistot, luonnonpuistot ja muut valtion suojelualueet, pohjoiset erämaa-alueet sekä Metsähallituksen eräasiat.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit