Tiedote: Nimityksiä Lapin luontopalveluiden johdossa

Julkaistavissa 14. elokuuta 2005

Metsähallituksen yhteiskunnallisista tehtävistä vastaava luontopalvelut selkeyttää toimintaansa siirtymällä vuoden vaihteessa kolmen alueyksikön ja niitä leikkaavien valtakunnallisten prosesseiden muodostamaan organisaatioon. Pohjoisimman alueyksikön, Lapin luontopalveluiden alueiden hallinnasta vastaavaksi aluepäälliköksi on valittu Pertti Veijola, luonnonsuojelusta vastaavaksi aluepäälliköksi Yrjö Norokorpi sekä luonnon virkistyskäytöstä vastaavaksi aluepäälliköksi Sakari Kokkonen. Lapin luontopalveluiden johtajaksi on jo aiemmin valittu Jyrki Tolonen. Uusi organisaatio astuu voimaan vuoden 2006 alussa eikä vaikuta Metsähallituksen muiden osien toimintaan tai organisoitumiseen. Metsähallituksen metsätalouden aluejohtajina jatkavat Lapissa Kii Korhonen (Länsi-Lappi) ja Tapio Pouta (Itä-Lappi). Ylä-Lapin metsätalouspäällikkönä jatkaa Pertti Heikkuri. Luontopalvelut hoitaa Metsähallituksen julkisia hallintotehtäviä. Niitä ovat valtion suojelu- ja muiden alueiden hoito talousmetsät poislukien, uhanalaisten lajien suojelu, retkeilypalvelujen tuottaminen, erävalvonta, kalastus-, metsästys- ja maastoliikennelupien myöntäminen, metsäpuiden siementen varmuusvarastointi sekä uittoon liittyvät tehtävät. Lisätietoja luontopalveluiden koko maan nimityksistä pdf-liitteessä . lisätietoja: Aluejohtaja Jyrki Tolonen, puh. 0400 388 609 Aluepäällikkö Pertti Veijola, puh.040 591 1146 Aluepäällikkö Yrjö Norokorpi, puh. 040 591 1146 Aluepäällikkö Sakari Kokkonen, puh. 0400 241 411

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit