Tiedote: Pääjohtaja Jan Heino tyytyväinen METSO-ohjelman etenemiseen: Uudistuksia talousmetsien hoitoon sekä lisää alueita ja vaikuttavuutta suojeluun

Julkaistavissa 11.2.2005

Metsähallitus toteutti Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelmassa (METSO) vuodelle 2004 asetetut tavoitteet täysimääräisesti. ”METSO-ohjelman toimenpidevalikoima on monipuolinen ja se on osoittautunut toimivaksi tavaksi edistää metsien monimuotoisuutta valtion mailla. Ohjelman toinen toteuttamisvuosi eteni hyvin ja töitä tehtiin monella eri rintamalla”, toteaa Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino. Toimintaohjelma on tuonut lisää vauhtia niin talousmetsien monimuotoisuuden edistämiseen kuin jo aiemmin perustettujen luonnonsuojelualueiden suojeluarvojen parantamiseen. ”Koska resurssit ovat rajalliset ja suojelultakin vaaditaan tehokkuutta, toimenpiteet on kohdistettava siten, että niistä on eniten hyötyä. Ennallistaminen on osoittautunut hyväksi keinoksi parantaa jo perustettujen suojelualueiden suojeluarvoa. Sen lisäksi monimuotoisuutta on edistettävä myös talousmetsissä. Tähän haasteeseen vastasimme uudistamalla talousmetsiä koskevaa ohjeistusta. Uudet ohjeet on koottu kesällä julkaistuun ympäristöoppaaseen ja sen vaikutukset näkyvät vähitellen metsissä”, kertoo Heino. Luonnonsuojelualueiden perustiedon keruu sekä ennallistaminen etenivät suunnitelmien mukaan. Vuonna 2004 Metsähallitus ennallisti yhteensä 4400 hehtaaria suojelualueiden metsiä ja soita. ”METSOn tavoitteita tukee myös Länsi-Suomen alueelle juuri valmistumassa oleva uusi luonnonvarasuunnitelma. Siinä on linjattu valtion maiden käytön painotuksia seuraavalle kymmenvuotiskaudelle. Luonnonvarasuunnitelmassa vahvistettavilla maankäyttöratkaisuilla Metsähallitus siirtää pysyvästi pois metsätalouskäytöstä noin 9000 hehtaaria. Tämän jälkeen Länsi-Suomessa suojelualueisiin ja muuhun ekologiseen verkostoon kuuluu noin 40 prosenttia valtion maiden pinta-alasta”, Heino toteaa. Metsähallitus on osallistunut vuodesta 1996 luonnonsuojeluohjelmien rahoitukseen myymällä tontteja sekä luovuttamalla hallinnassaan olevia maita vaihtomaiksi. Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaan Metsähallitus jatkaa luonnonsuojelullisesti arvokkaiden kohteiden hankintaa vapaaehtoisin kaupoin ja maanvaihdoilla. Metsien hankintaan käytettäisiin vuosina 2005-2014 noin 5 miljoonaa euroa vuodessa METSO -toimintaohjelman toteuttamiseksi. ”METSOn onnistumisen kannalta pidän tärkeänä, että suojelualueiden hankintaan osoitetuista määrärahoista pidettäisiin kiinni”, painottaa Heino. Lisätietoja: Pääjohtaja Jan Heino, puh. 0205 64 4201 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, puh. 0205 64 4224 Pdf-liitteessä tarkempia tietoja Metsähallituksen METSO-hankkeiden etenemisestä

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit