Tutkimushanke metson selviämisestä suomalaisissa talousmetsissä käynnistyy

TIEDOTE Julkaistavissa 17.3.2004 klo 12.00 Tutkimushanke metson selviämisestä suomalaisissa talousmetsissä käynnistyy Tänä vuonna Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos käynnistää Taivalkosken ja Pudasjärven kuntien alueella suuren tutkimushankkeen nimeltä Metson soitimet suomalaisessa metsämaisemassa. Hankkeen tavoitteena on selvittää, minkä laatuisella metsämaisemalla on edellytykset elinkelpoisten ja metsästystä kestävien metsokantojen ylläpitämiseksi. Yksi keskeisimmistä ratkaistavista kysymyksistä on, voidaanko metson vaatimukset ottaa huomioon metsätaloudessa kestävästi. Hankkeessa etsitään metsätaloudelle sovelluskelpoisia käytännön toimintamalleja metsikkö- ja maakuntatason sekä valtakunnallisen tason metsämaisemasuunnitteluun metson elinedellytysten turvaamiseksi. Käytännössä tutkimusalueen metsokantoja arvioidaan riistakolmiolaskennoin, lintuja pyydystetään ja radiomerkitään, soitimet kartoitetaan, metsästyssaalis selvitetään tarkoin ja alueella tehdään kokeita erilaisten hakkuiden ja ensiharvennusmallien vaikutuksesta metson viihtyvyyteen. Tutkimuksella selvitetään metson elinympäristövaatimuksia eri tasoilla. Tärkeitä selvitettäviä kysymyksiä ovat esimerkiksi, mitkä metsälliset tekijät vaikuttavat yksittäisen linnun ja poikueen viihtyvyyteen ja millaisia vaatimuksia metson soidin asettaa ympäristölleen. Koska yksittäinen, eristäytynyt soidin ei ole elinkelpoinen, hankkeessa tutkitaan myös useamman soitimen ryppäiden metsäisyystarpeita ja niiden keskinäisten maantieteellisten yhteyksien merkitystä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos toimii hankkeessa vastuullisena vetäjänä, mutta hanke toteutetaan monen eri tahon kanssa yhteistyönä. Tutkimuksen aloitteen tekijänä on toiminut Metsähallitus pari vuotta sitten perustetun metsotyöryhmänsä välityksellä. Metson säilyttäminen metsästyskelpoisena lajina Suomessa on ollut yksi Metsähallituksen tulostavoitteista jo parin vuoden ajan. Metsähallitus edesauttaa tutkimusta tarjoamalla hankkeen käyttöön mm. aputyövoimaa, välineistöä, asiantuntemusta ja metsätalousaineistoja. Tällainen kansainvälisestikin poikkeuksellisen mittava kenttätutkimus onnistuu vain paikallisen väestön ja metsästäjäkunnan tuella. Oulun riistanhoitopiiri ja paikalliset metsästäjät tekevätkin tehostetusti riistakolmiolaskentoja, osallistuvat soidinten kartoitukseen ja huolehtivat metsästystapahtuman ja -saaliin tarkasta tilastoinnista. Tutkimusalue käsittää karkeasti ottaen Taivalkosken ja Pudasjärven kunnat. Alue onkin mitä parhain - se sijaitsee "Metsolassa", jota luontokuvaaja ja -kirjailija Jorma Luhta on oivasti kuvannut, ja josta näemme upeita otteita myös julkistamistilaisuudessa. Lisätietoja: Tutkimusprofessori Harto Lindén, RKTL, puh. 0205 751 271 Erikoistutkija Pekka Helle, RKTL, puh. 0205 751 410 Erätalouspäällikkö Olavi Joensuu, Metsähallitus, puh. 0205 64 4428 Riistapäällikkö Keijo Kapiainen, Oulun riistanhoitopiiri, puh. 08-5353 500 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/17/20040317BIT00260/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.