Uudenlaiset sillat metsäautoteiden päälle

Metsähallitus uusii Keskisen Palo-ojan, Tiskijoen, Katuojan ja Nookajoen sillat puutoimitusten turvaamiseksi. Uudenlaisella siltaratkaisulla jokien vedet pysyvät puhtaana.

Laakeriparrujen päälle asennettavat siltarakenteet mahdollistavat vesistöystävällisen toiminnan. Koska siltojen korjaamista varten ei tarvitse kuivattaa jokia ohijuoksutuskanavien avulla, vältetään vesistön likaaminen kaivuutöillä. Siten vesistöjen kalastolle ja eliöstölle ei aiheuteta kuormitusta.

Keskisen Palo-ojan vanha siltakansi siirretään vähempiliikenteisen Tiskijoen korjausta vaativan sillan tilalle ja Keskinen Palo-oja saa uudenlaisen laakeriparrujen varaan laitettavan 14 metriä pitkän betonikannen. Samoin Katuojan vanha siltakansi siirretään Nookajoen sillan tilalle ja Katuojaan tulee uusi vastaava 14 m betonisilta.

Ylitorniolla sijaitsevan Keskisen Palojoen uudet betonikannet asennetaan paikoilleen 19.11.2014 klo 11:00 jolloin on mahdollista tulla tutustumaan tähän uuteen siltatyyppiin. Kahvitarjoilu.

Siltojen uusimistöiden vuoksi Keskisen Palo-ojan silta ei ole käytössä 17.-21.11.2014 välisenä aikana. Nookajoen silta on poissa käytöstä 20.-27.11.2014 ja Katuojan silta 24.-28.11.2014 välisen ajan.

Metsähallituksen metsätalouden hallinnassa on Lapissa omia teitä n. 18 000 km ja omia siltoja n. 500 kpl.

Lisätietoja          

Arvo Olli, tienrakennusesimies, Metsähallitus, arvo.olli@metsa.fi, +358400180461

Metsähallitus, (Ounasjoentie 6), PL 8016, 90101 Rovaniemi  www.metsa.fi

Metsähallitus hoitaa ja käyttää valtion maa- ja vesialueita kestävästi ja vastuullisesti. Toimintamme perustuu uusiutuvien luonnonvarojen asiantuntevaan hyödyntämiseen, luonnon monimuotoisuuden edistämiseen ja yhteistyöhön alueellisten toimijoiden kanssa. Liiketoimintamme tulouttaa vuosittain valtiolle yli sata miljoonaa euroa. Luontopalvelujen julkisin varoin hoitamilla kansallispuistoilla ja retkeilyalueilla on merkittävä aluetaloudellinen vaikutus.

Avainsanat:

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.