Uudistuksia metsäluonnon hoitoon valtion talousmetsissä Metsähallituksen ympäristöopas uusittiin

TIEDOTE Julkaistavissa 7.7.2004 klo 11.30 Uudistuksia metsäluonnon hoitoon valtion talousmetsissä Metsähallituksen ympäristöopas uusittiin Metsähallitus on julkaissut uuden ympäristöoppaan valtion maiden metsätaloutta varten. Tärkeitä tavoitteita ympäristöoppaan uudistamisessa olivat uuden tutkimustiedon soveltaminen käytäntöön sekä Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma METSOn tavoitteiden huomioon ottaminen metsätaloudessa. Opas pureutuu erityisesti talousmetsien metsäluonnon monimuotoisuuden turvaamiseen, mutta myös maisemanhoito, riista-asiat sekä vesien ja maaperän suojelu ovat oppaan keskeistä sisältöä. Lahopuun väheneminen Suomen metsäluonnossa on eräs tärkeimmistä lajien uhanalaistumista aiheuttaneista tekijöistä. Oppaassa metsät onkin jaettu eri kategorioihin säästöpuiden avulla tavoiteltavan lahopuumäärän suhteen. Ekologisesti merkittäville erityisalueille säästöpuita pyritään keskittämään kaksinkertainen määrä tavallisiin talousmetsiin verrattuna. Näihin erityisalueisiin kuuluvat muun muassa ns. ekologiset askelkivet ja käytävät, Etelä-Suomen pienten suojelualueiden reunavyöhykkeet sekä retkeily- ja virkistysalueet. Säästöpuiden määrään ja laatuun kiinnitetään tarkkaa huomiota kaikilla hakkuukohteilla. Ympäristöopas esittelee uusia työkaluja maisemanäkökohtien huomioon ottamiseksi. Yksityiskohtaisten ohjeiden avulla hakkuukohteet voidaan saada istumaan maisemaan entistä paremmin. Lisäksi opas kannustaa muun muassa poiminta- ja pienaukkohakkuiden käyttöön ja metsien vaiheittaiseen uudistamiseen maisemallisesti ja ekologisesti merkittävissä kohteissa. Riista-asioissa merkittävimmän painon saa metson (Tetrao urogallus) elinympäristöjen huomioon ottaminen talousmetsissä. Ohjeistus niin soidinalueiden käsittelylle kuin poikasympäristöjenkin hoidolle on laadittu yhteistyössä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen kanssa. "Uudistetun ympäristöoppaan vaikutus käytäntöön on hyvin suuri. Oppaan käyttöön koulutetaan noin 2 000 työntekijää, urakoitsijaa ja toimihenkilöä, ja sen ohjeita tullaan noudattamaan liki 5 miljoonan hehtaarin pinta-alalla", Metsähallituksen ympäristöpäällikkö Kari Pelkonen kertoo. "Uusien ohjeiden avulla voimme turvata talousmetsien monimuotoisuutta entistä paremmin. Uhanalaisista lajeista erityisesti lahopuulajit, jopa ns. vanhan metsän lajit, hyötyvät nyt käyttöön otettavista toimintatavoista." "Ekologisesti edustavan metsiensuojeluverkon kehittämisen lisäksi on tärkeää, että myös talousmetsien käsittely turvaisi nykyistä paremmin metsäluonnon monimuotoisuutta. Uusi ympäristöopas antaakin Metsähallitukselle erinomaiset valmiudet edetä kohti ekologisesti vastuullista metsien käsittelyä valtion talousmetsäalueilla", toteaa WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen. Ympäristöoppaan uudistaminen oli mittava hanke, johon osallistui metsähallituslaisten lisäksi WWF:n metsäpäällikkö Harri Karjalainen. Lisäksi useat tekstejä kommentoineet tiedemiehet yliopistoista, Metsäntutkimuslaitoksesta ja Suomen ympäristökeskuksesta antoivat projektiin arvokasta asiantuntija-apua. Lisätietoja: Ympäristöpäällikkö Kari Pelkonen, Metsähallitus, gsm 040 580 3410 Pääsihteeri Timo Tanninen, WWF Suomi, gsm 040 574 9266 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/07/20040707BIT00080/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.

Liitteet & linkit