Uusi riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä alansa huippua Metsähallituksessa

TIEDOTE Julkaistavissa 10.2.2004 klo 10.00 Metsästäjät voivat vaikuttaa Metsähallituksen metsästysjärjestelyihin: Uusi riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä alansa huippua Metsähallituksessa Metsähallitus on kehittänyt uuden ja kansainvälisestikin ainutlaatuisen riistatalouden ATK-pohjaisen suunnittelu- ja seurantajärjestelmän. Järjestelmän avulla määritetään etenkin metsäkanalintujen kestävän metsästyksen määrä sekä vuosittaisen metsästys mitoitus. Metsähallituksen riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmässä käytetään tietolähteinä muun muassa metsästäjien Internetissä antamia saalisilmoituksia ja muuta asiakaspalautetta, Metsähallituksen Winres- lupamyyntijärjestelmää sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen riistakantoja ja kestävää metsästyskuolevuutta koskevaa tietoa. Lisäksi järjestelmä hyödyntää Metsähallituksessa kehitettyjä mitoitusperusteita, joilla voidaan määrittää kullekin alueelle sopiva yhtäaikaisten metsästäjien enimmäismäärä. Metsähallitusta on aiemmin kritisoitu lupametsästyksen mitoituksesta. Uuden järjestelmän avulla Metsähallitus voi entistä paremmin mitoittaa kestävää metsästystä niin valtakunnallisella kuin alueellisellakin tasolla. Metsästyksen suunnittelu tehdään aina lupa-aluekohtaisesti, jolloin mitoituksissa voidaan ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, kuten alueen riistakanta, metsästyspaine ja metsien rakenne. Paikallisen riistanhoitoyhdistyksen kanssa käytyjen keskusteluiden pohjalta päätetään muun muassa, kuinka kunnassa asuvan metsästysmahdollisuus otetaan lupamitoituksessa huomioon ja millaista metsästyspainetta eri alueilla tavoitellaan. Uudella järjestelmällä voidaan myös laskea monipuolisesti erilaisia metsästystoiminnan kiinnostavia yksityiskohtia, kuten eri metsästystavoilla saatuja saaliita, saaliin saannin ajoittumista tai vaikkapa saalismääriä käytettyä aikaa tai kuljettua matkaa kohti. Kaikki tieto metsästyksestä on laskettavissa lupa-aluekohtaisena, riistanhoitoyhdistyksittäin, riistapiireittäin tai valtakunnallisena. Järjestelmän ansiosta Metsähallitus voi tulevaisuudessa raportoida valtion mailla tapahtuneesta metsästyksestä ja saaliista entistä tarkemmin, niin erilaisille sidosryhmille kuin kansalaisillekin. Myös metsästystä koskevalle tutkimukselle järjestelmä avaa uusia ulottuvuuksia ja antaa lisähaasteita. Metsähallituksen riistatalouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmän teknisen toteutuksen on toimittanut Oy Arbonaut Ltd. Metsähallituksessa eräasioihin liittyvät työt on jaettu siten, että metsätalouden tulosalue vastaa riistan ja elinympäristöjen hoidosta, lupamuodoista sekä metsästysjärjestelyistä ja luonnonsuojelun tulosalue vastaa metsästyksen reunaehtojen määrittämisestä suojelualueilla. Metsästyslupien myynnin asiakkaille hoitaa Villi Pohjola. Lisätietoja: Erätalouspäällikkö Olavi Joensuu, gsm. 0400 290 707 Erikoissuunnittelija Heikki Hallila, gsm. 0400 480 938 Tuotepäällikkö Teemu Mäkelä, Oy Arbonaut Ltd, puh. 013 259 1911 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/10/20040210BIT00110/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.