Vuoden 2002 tulos: Metsähallitus saavutti tavoitteensa

Vuoden 2002 tulos: Metsähallitus saavutti tavoitteensa Metsähallitus saavutti vuonna 2002 taloudelliseen tulokseen ja yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvät tavoitteensa. Liikevaihto oli 244 miljoonaa euroa, kun se vuonna 2001 oli 235 miljoonaa. Tilikauden voitto oli 70,1 miljoonaa euroa, missä oli kasvua noin 3 miljoonaa euroa. "Ylitimme maa- ja metsätalousministeriön asettaman tulostavoitteen noin 7 miljoonalla eurolla. Tämä johtui pääasiassa siitä, että maanmyyntivoittomme olivat budjetoitua suuremmat. Lisäksi toiminta tehostui, liikelaitosten verotus oli ennakoitua lievempää ja eläkekulujen kehitys oli meille edullinen", pääjohtaja Jan Heino kertoo. "Kuluvana vuonna arvioimme liikevaihtomme edelleen kasvavan jonkin verran ja suhteellisen kannattavuutemme säilyvän ennallaan", Heino jatkaa. Metsähallitus hoiti myös yhteiskunnalliset velvoitteensa eduskunnan ja ministeriöiden asettamien tavoitteiden mukaisesti. Luonnonsuojelualueiden peruspalveluita kehitettiin erityisesti tärkeimmissä kansallispuistoissa ja muilla vilkkaassa käytössä olevilla alueilla. Metsähallitus vastasi myös useiden uhanalaisten eläin- ja kasvilajien valtakunnallisesta suojelusta ja seurannasta sekä osallistui Natura 2000 -verkoston toteuttamiseen muun muassa hankkimalla alueita suojelutarkoituksiin. Metsätalouden tulosalue ylitti tulostavoitteensa. Metsähallituksen haasteena vuonna 2002, erityisesti metsätaloutta koskien, oli muun muassa uuden monitavoitteisen metsäsuunnittelujärjestelmän kehittäminen, jossa yhdistetään luonnonvarasuunnittelu ja alue-ekologinen suunnittelu. Uusi järjestelmä on parhaillaan koekäytössä Kainuun suunnitelman laadinnassa. Muista liiketoiminnan tulosalueista Laatumaan maakauppatoiminta ylitti tulostavoitteensa, mutta Laatumaan maa-aineskaupassa (nykyinen Morenia) jäätiin tavoitteen alapuolelle. Uudella toimintakonseptilla ensimmäistä vuottaan toimivan Villin Pohjolan tulos oli lievästi tappiollinen. Tytäryhtiöistä Forelia Oy ylitti tulostavoitteensa. Konsulttiyhtiöt Indufor Oy ja Metsähallitus Consulting Oy eivät saavuttaneet tavoitteitaan. Viime vuoden keskeisiin tapahtumiin kuuluvat myös metsäomaisuuden hoitopalveluihin keskittyvän Foria-tulosalueen perustaminen sekä Etelä- Suomen metsien monimuotoisuuden turvaamista koskevan METSO- toimintaohjelman valmistuminen. "Valtioneuvoston hyväksymä METSO- toimintaohjelma tulee vaikuttamaan Metsähallituksen toimintaan monin tavoin", Heino muistuttaa. "Muun muassa suojelualueiden monimuotoisuuden kehittämisen ja ennallistamisen kustannuksia tullaan kattamaan Metsähallituksen liiketoiminnan rahoin ohjaamalla metsätalouden tulosalueen metsurityövoimaa ennallistamistöihin." Metsähallituksen tilinpäätös vahvistetaan valtioneuvostossa maalis- huhtikuun vaihteessa. Lisätietoja:Pääjohtaja Jan Heino, puhelin: 0205 64 4201 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, puhelin 0205 64 4224 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00190/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.