Vuoden 2003 tulos: Metsähallitus saavutti tavoitteensa

TIEDOTE Julkaisuvapaa 2.3.2004 kello 13.00 Vuoden 2003 tulos: Metsähallitus saavutti tavoitteensa Metsähallitus saavutti viime vuonna taloudelliseen tulokseen ja yhteiskunnallisiin tehtäviin liittyvät tavoitteensa. Metsähallituksen liikevaihto oli 245 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 68,7 miljoonaa euroa. Tulos ylitti maa- ja metsätalousministeriön asettaman tavoitteen vajaalla miljoonalla eurolla. "Tulostavoitteen lievän ylittämisen takana oli hieman budjetoitua suuremmat maanmyyntivoitot. Lisäksi toiminnan tehokkuus parani ja eläkekulujen kehitys oli meille edullinen", Metsähallituksen pääjohtaja Jan Heino sanoo. Edellisvuodesta Metsähallituksen liikevaihto nousi miljoonalla eurolla, mutta tulos jäi miljoona euroa vuotta 2002 pienemmäksi. Henkilöstöä Metsähallituksella oli viime vuonna noin 2160 henkilötyövuoden verran. Näistä vajaa 1600 toimi liiketoiminnoissa ja 570 yhteiskunnallisissa tehtävissä. Yhteiskunnallisista tavoitteista merkittävin oli vuoden aikana vauhtiin päässeen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman eli Metson toteuttaminen. Viime keväänä olleen toimihenkilöiden lakon sekä uusien toimintamuotojen käynnistämisen vuoksi ennallistamis- ja luonnonhoitotavoitteista jäätiin hieman. Metsiä ja soita ennallistettiin viime vuonna 2200 hehtaaria. Toisaalta Metso-alueella olevilla suojelualueilla luontotyyppien inventoinneissa päästiin selvästi tavoitetta korkeammalle, 136 000:en hehtaariin. Viime vuonna perustettiin myös kaksi uutta kansallispuistoa, Repoveden kansallispuisto sekä Leivonmäen kansallispuisto. Luonnonsuojelualueiden hankintaan Metsähallitus käytti kaikkiaan 14,7 miljoonaa euroa. Viime vuonna Metsähallitus otti käyttöön uuden monitavoitteisen metsäsuunnittelujärjestelmän. Järjestelmän ensimmäisen tuotoksen, Kainuun luonnonvarasuunnitelman myötä uudistettiin alueiden käytön suunnitteluohjeet koko Metsähallitukselle. Uudessa järjestelmässä vuorovaikutteinen toimintatapa korostuu entisestään, mikä Heinon mukaan on arvokasta esimerkiksi maankäyttöön liittyvien konfliktien ennalta ehkäisemisessä. Liiketoiminnan tulosalueista noin 90 % Metsähallituksen liikevaihdosta tekevä metsätalous pääsi kohtuulliseen tulokseen, taantuvista puun hinnoista huolimatta. Maa-ainestoiminnan uusi tulosalue, Morenia, saavutti hyvin sille asetetut tavoitteet. Myös Laatumaa ja Villi Pohjola ylsivät asetettuihin tavoitteisiin. Metsäpuiden taimia tuottavan Forelia Oy:n tulos putosi tappiolle, mikä johtui säätilan muutosten aiheuttamista taimituhoista. Vuoden 2004 kehitys näyttää haasteelliselta. Puun hinnan laskun vuoksi tälle vuodelle asetettujen liikevaihto- ja tulostavoitteiden saavuttaminen on tavanomaista vaikeampaa, Heino ennakoi. Metsähallituksen tilinpäätös vahvistetaan valtioneuvostossa maaliskuun lopussa. Samalla valtioneuvosto vahvistaa Metsähallituksen viime vuoden tuloksesta valtiolle maksettavan tuloutuksen. Metsähallituksen johtokunta esittää tuloutukseksi 47,1 miljoonaa euroa. Lisätietoja: Pääjohtaja Jan Heino, puh. 0205 64 4201 Viestintäjohtaja Juha Mäkinen, gsm. 040 570 9307 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/02/20040302BIT00240/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Metsähallitus tuottaa luonnonvara-alan palveluja monipuoliselle asiakaskunnalle kansalaisista suuryrityksiin. Toimintamme perustuu valtion maa- ja vesialueiden asiantuntevaan ja yhteistyöhakuiseen käyttöön.