Helsingin hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen vaatimukset raakapuuasiassa

Metsä Group Pörssitiedote 21.5.2018 klo 11.30

Helsingin hovioikeus on 21.5.2018 antanut tuomionsa asiassa, jossa Metsähallitus on vaatinut vahingonkorvausta Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä perustuen yhtiöiden menettelyyn raakapuumarkkinoilla vuosina 1997–2004. Tuomiossaan hovioikeus hylkäsi Metsähallituksen kannevaatimukset ja velvoitti Metsähallituksen korvaamaan vastaajayhtiöiden oikeudenkäyntikulut.

Metsähallituksen yhteisvastuullinen vahingonkorvausvaatimus hovioikeudessa oli määrältään 124,9 miljoonaa euroa. Metsäliitto Osuuskunnan osuus vaaditusta vahingonkorvauksesta oli 39,1 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Metsähallitus vaati korvausta välillisestä vahingosta, viivästyskorkoa, arvonlisäveroa ja oikeudenkäyntikulujensa korvaamista.

Helsingin hovioikeus on tuomiossaan katsonut, että yhtiöiden menettelyllä ei ole näytetty olleen puun hintaa alentavaa vaikutusta vuosina 1997–2004.

Hovioikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.

METSÄ GROUP

Lisätietoja:
Miika Arola, lakiasiainjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4205

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2017 oli 5,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 100 henkilöä. Konsernilla on toimintaa lähes 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.  

Seuraa Metsä Groupia: Twitter LinkedIn Facebook YouTube Instagram Slideshare

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa