Helsingin käräjäoikeus hylkäsi kantajien vaatimukset kaupunkien ja kuntien raakapuuasioissa

Helsingin käräjäoikeus on 31.10.2017 antanut tuomionsa 30 asiassa, joissa eräät kaupungit ja kunnat ovat vaatineet vahingonkorvausta Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä. Kantajat ovat kanteissaan väittäneet, että vastaajayhtiöiden menettely raakapuun hankintamarkkinoilla 1997–2004 olisi aiheuttanut kantajille vahinkoa raakapuun alihinnan muodossa.

Helsingin käräjäoikeus on 31.10.2017 antanut tuomionsa 30 asiassa, joissa eräät kaupungit ja kunnat ovat vaatineet vahingonkorvausta Metsäliitto Osuuskunnalta, Stora Enso Oyj:ltä ja UPM-Kymmene Oyj:ltä. Kantajat ovat kanteissaan väittäneet, että vastaajayhtiöiden menettely raakapuun hankintamarkkinoilla 1997–2004 olisi aiheuttanut kantajille vahinkoa raakapuun alihinnan muodossa.

Kaupunkien ja kuntien vahingonkorvauskanteiden yhteinen pääkäsittely pidettiin Helsingin käräjäoikeudessa talven 2016–2017 aikana. Pääkäsittelyssä esitettyjen vahingonkorvausvaatimusten yhteisvastuullinen yhteismäärä vastaajayhtiöiltä oli pääomaltaan 5.687.491 euroa. Metsäliiton osuus vaaditun vahingonkorvauksen pääomasta oli 1.923.137 euroa. Vahingonkorvausten lisäksi kantajat vaativat korkoja ja oikeudenkäyntikulujen korvauksia.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi yksimielisellä päätöksellään kantajien vaatimukset ja velvoitti kantajat korvaamaan vastaajayhtiöiden oikeudenkäyntikulut täysimääräisesti.

Helsingin käräjäoikeuden 31.10.2017 antamat tuomiot eivät ole lainvoimaisia.

 
Lisätietoja:
Miika Arola, lakiasiainjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4205

  

www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja ruoanlaittopapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2016 oli 4,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 104 000 suomalaista metsänomistajaa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa