Laivaseminaarit Pietariin toteutetaan

Laivaseminaarit Pietariin toteutetaan

Metsäliitto Osuuskunta, Nordea Pankki ja Silja Line järjestävät yhteistyössä
uudet Laivaseminaarit Pietariin aiemmin ilmoitetun aikataulun mukaisesti
8.-11.6. ja 11.-13.6.2005. Järjestelyssä Silja Line toimii vastuullisena
matkanjärjestäjänä. 

Kaikille Töölön Matkatoimiston kautta risteilylle ilmoittautuneille lähetetään
järjestelyjen johdosta myös kirjeitse toimintaohjeet lähipäivinä. 

Metsäliitto ja Nordea MetsäKlubi ottavat vastatakseen taloudellisen riskin jo
matkansa maksaneiden puolesta siltä osin kuin tulevat korvaukset eivät kata
matkan kuluja. Kirjeen mukana toimitetaan valtakirja ja saatavansiirtosopimus,
jolla jäsenet valtuuttavat Kuluttajaviraston suorittamaan tulevan korvauksen
suoraan matkanjärjestäjien Metsäliiton ja Nordean yhteiselle tilille ja
toimimaan asiamiehenä Kuluttajavirastoon nähden. Tästä tarkemmin lähipäivinä
tulevassa kirjeessä. 

Risteilyille ilmoittautuneiden tulee toimia seuraavasti: 

1. Risteilyt toteutetaan Töölön matkatoimistoon toimitettujen asiakastietojen
ja varausten mukaisesti. Uutta ilmoittautumista ei tarvita. 


2. Puhelinruuhkan välttämiseksi Siljaan tulee ottaa yhteys VAIN mikäli aiemmin
ilmoitettuihin tietoihin on tullut muutoksia tai täydennyksiä tai kyseessä on
uusi ilmoittautuminen. Yhteydenotossa on hyvä käyttää sähköpostia tai faksia
mikäli se vain on mahdollista. Kaikki muutokset matkustajatietoihin sekä uudet
ilmoittautumiset tulee olla Siljalla viimeistään perjantaina 27.5.2005. Tämän
ajankohdan jälkeen vain kotimaan bussikuljetuksia ja peruutuksia koskevat asiat
pystytään huomioimaan. 


3. Hankkikaa välittömästi käyttöönne kuitti/kuitit Töölön Matkatoimistolle
maksamastanne Laivaseminaaria koskevasta maksusta tai maksuista. Ne tarvitaan
tulevaa korvaushakemusta varten. Niille, jotka ovat jo jättäneet hakemuksen,
kerromme toimintaohjeet kirjeessä. 


4. Maksamattomat matkat tai matkan osat tulee maksaa Nordeaan näitä
laivaseminaareja varten avatulle Metsäliitto Osuuskunnan tilille 166030- 22296
viipymättä ja viimeistään 3.6.2005. Maksukuittiin tulee kirjata lähtijöiden
nimet ja kuitti tulee säilyttää. 


5. Yhteyshenkilöt Silja Linella ovat: 

Sirkka Itkonen  sirkka.itkonen@silja.com  Puh. 09-180 4263   
Fax. 09-180 4353 
Sari Laine sari.laine@silja.com  Puh. 09-180 4314   
Fax. 09-180 4353 
Nina Hiiros nina.hiiros@silja.com  Puh. 09-180 4218   
Fax. 09-180 4353 


6. Näytteilleasettajat ohjeistetaan erikseen. Näytteilleasettajien
yhteyshenkilö Silja Linella on Nina Hiiros nina.hiiros@silja.com  Puh. 09-180
4218 
Fax. 09-180 4353 


Lisätiedot: 
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, p. 050 598 9920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa