Metsä Group uudisti kestävän kehityksen tavoitteensa

Report this content

Metsä Group lehdistötiedote 28.2.2019

Metsä Group on uudistanut strategiset kestävän kehityksen tavoitteensa. Vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet kattavat konsernin koko toiminnan ja heijastuvat myös toimitusketjuun.

Metsä Groupin tavoitteena on lisätä metsiin ja tuotteisiin sitoutuneen hiilen määrää. Metsiin sitoutuneen hiilen määrää kasvatetaan lisäämällä metsänhoitopalvelujemme kattamaa pinta-alaa 30 prosentilla vuoteen 2018 verrattuna. Tuotteisiin sitoutunutta hiiltä lisätään niin ikään 30 prosentilla kasvattamalla hiiltä pitkään sitovien tuotteiden määrää. Lisäksi metsäluonnon monimuotoisuutta turvataan huolehtimalla lahopuun lisäämisestä.

Metsä Group tavoittelee fossiilitonta tuotantoa vuoteen 2030 mennessä. Tällöin tehtaat eivät käytä fossiilisia polttoaineita ja tuotteet valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista. Tuotannon resurssitehokkuus varmistetaan hyödyntämällä kaikki tuotannon sivuvirrat ja vähentämällä prosessiveden käyttöä 25 prosentilla vuoteen 2018 verrattuna.     

Toiminnan vastuullisuus todennetaan sekä omassa toiminnassa että toimitusketjussa. Tavoitteena on, että koko henkilöstö toimii konsernin eettisten periaatteiden mukaisesti ja työympäristö on tapaturmavapaa. Panostamme toimitusketjun vastuullisuuteen.

Metsä Group uudisti vuoden 2030 kestävän kehityksen tavoitteensa osana konsernin strategian uudistamista. Konsernin kaikkien tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva, pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä tuleva puu. Tuotteemme korvaavat fossiilisten raaka-aineiden käyttöä. Toimintamme tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

 

METSÄ GROUP

Lisätietoja:

Päivi Makkonen, kestävän kehityksen johtaja, Metsä Group, puh. 050 598 9591
Juha Laine, viestintäjohtaja, Metsä Group, puh. 050 346 0350

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä.  Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Seuraa Metsä Groupia: Twitter  LinkedIn  Facebook  YouTube  Instagram Slideshare

Tilaa

Multimedia

Multimedia