METSÄLIITOLLE LISÄÄ OSAKKEITA - FINNFORESTIN VOIMALAITOKSET JA BIOWATIN PELLETIT VAPO OY:LLE

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(1)

                  26.10.2004 klo 10.00


Metsäliitto ja valtio sopimukseen
METSÄLIITOLLE LISÄÄ OSAKKEITA - FINNFORESTIN VOIMALAITOKSET JA
BIOWATIN PELLETIT VAPO OY:LLE

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on valtuuttanut
kauppa- ja teollisuusministeriön allekirjoittamaan esisopimuksen
osakekaupasta, jonka mukaan Metsäliitto korottaa omistusosuutensa Vapo
Oy:ssä 49,9 prosenttiin ostamalla noin 16,6 % Vapo Oy:n osakekannasta.
Samassa yhteydessä Metsäliitto myy tytäryhtiönsä Finnforest Oyj:n
seitsemän prosessi- ja kaukolämpöä sekä sähköä tuottavaa voimalaitosta
perustettavalle yhtiölle, josta Vapo Oy omistaa selkeän enemmistön ja
Finnforest Oyj vähemmistön. Kaupassa Vapo Oy siirtyy valtion ja
Metsäliitto Osuuskunnan yhteiseen määräysvaltaan.

Rakennejärjestelyssä Metsäliitto myy puupolttoaineiden
liiketoimintansa Biowatti Oy:n toimivalle johdolle. Sen lisäksi
Biowatti Oy:n kolme pellettitehdasta ja briketöintilaitos myydään Vapo
Oy:lle.

Kauppojen toteutuminen edellyttää kilpailuviranomaisen hyväksynnän ja
valtioneuvoston päätöksen.

Toteutuessaan Suomen valtio saa kaupassa 46,9 miljoonaa euroa.
Metsäliitto-Yhtymälle ja Finnforest Oyj:lle kaupoilla on positiivinen
kassavirtavaikutus.

Metsäliitto Osuuskunta hankki 33,34 prosenttia valtioenemmistöisen
Vapo Oy:n osakekannasta vuonna 2002.

Vapo Oy on turve- ja bioenergiaan sekä sahateollisuuteen keskittynyt
konserni, jonka vuosiliikevaihto oli vuonna 2003 yhteensä 472
miljoonaa euroa ja sillä oli henkilökuntaa 1744. Eduskunnan päätöksen
mukaan valtioneuvostolla on oikeus myydä 49,9 % Vapo Oy:n
osakekannasta.

Biowatti Oy on puolestaan Metsäliitto-Yhtymän bioenergiaan keskittynyt
tytäryhtiö. Sillä on puupolttoaineisiin ja –raaka-aineisiin
keskittynyttä liiketoimintaa, joka jatkuu toimivan johdon omistuksessa
ja Biowatti Oy:n nimellä. Tämä uusi Biowatti työllistää 30 henkilöä.
Biowatin pellettitehtaat, jotka myydään Vapo Oy:lle, sijaitsevat
Turengissa, Kaskisissa ja Vöyrillä sekä briketöintilaitos Pihlavassa.

Kaupoilla ei ole henkilöstövaikutuksia vaan Biowatin henkilöstö
siirtyy joko Vapo Oy:n tai toimivan johdon perustamaan uuteen
yritykseen. Metsäliitto jatkaa uuden Biowatti Oy:n merkittävänä,
metsästä tulevien puupolttoaineiden toimittajana.

Lisätiedot
Energia- ja logistiikkajohtaja Markku Melkko, Metsäliitto-Yhtymä,
p. 01046 94128
COO Timo Kouri, Finnforest Oyj, gsm 050 598 8840
Toimitusjohtaja Pekka Laurila, Biowatti Oy, p. 01046 58210 tai
050 598 7110

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa