Metsäliitolle uusi puunhankinnan organisaatio 1.1.2006

Metsäliitolle uusi puunhankinnan organisaatio 1.1.2006

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on hyväksynyt 8.8.2005 suunnitelman kotimaan
ja kansainvälisen puunhankinnan yhdistämiseksi. Thomesto Oy:n,
Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittauksen ja Metsäliitto Osuuskunnan puunhankinnan
toiminnot yhdistetään. 


”Yhdistäminen yksinkertaistaa toimintoja, kohdentaa resurssit aiempaa
tehokkaammin ja sen avulla saavutetaan kustannussäästöjä”, sanoo Metsäliitto
Osuuskunnan varatoimitusjohtaja Martin Lillandt. 


Suunnitellun muutoksen johdosta käynnistetään välittömästi
yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat puunhankinnan johdossa ja esikunnissa
toimivia henkilöitä. Mahdolliset henkilöstöjärjestelyt pyritään toteuttamaan
erilaisten tehtäväsiirtojen ja eläkejärjestelyjen avulla, eikä päätavoitteena
ole henkilöstön vähentäminen. 


Metsäliiton vuotuinen puunhankinta on noin 32 milj.m3. 


Lisätietoja: 
Varatoimitusjohtaja Martin Lillandt, puh. 050 3819 339
Viestintäpäällikkö Ilari Pirttilä, puh. 050 5989 920

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa