METSÄLIITON HALLITUKSEN OSUUSKORKOESITYS

Metsäliitto-konserni           PÖRSSITIEDOTE

                     8.2.2006 klo 13.30


METSÄLIITON HALLITUKSEN OSUUSKORKOESITYS

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on kokouksessaan päättänyt ehdottaa
hallintoneuvostolle, että jäsenten sijoittamalle sääntömääräiselle osuuspääomalle
maksetaan korkoa 6,5 % vuodelta 2005. Lisäosuuspääoma A:lle ehdotettu korko on
5,5 % ja lisäosuuspääoma B:lle ehdotettu korko 4,0 %. Korot ovat samat kuin
edellisvuonna.

Osuuspääoma määräytyy jäsenen omistaman metsämaan pinta-alan ja sijaintikunnan
mukaan. Lisäosuuspääoman A-laji muodostuu pääasiassa jäsenten sijoittamista
puukauppatuloista. Jäsen voi sijoittaa Metsäliiton kanssa tekemiensä puukauppojen
tulot joko kokonaan tai osittain lisäosuuspääoman A-lajiin. Vuoden 2004 alussa
käyttöön otettuun lisäosuuspääoman B-lajiin jäsenet voivat sijoittaa myös muita
kuin puukaupasta peräisin olevia varoja.

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä esityksen
huhtikuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.


Lisätiedot:

Talousjohtaja Ilkka Pitkänen, Metsäliitto-konserni, puh. 01046 942 60

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa