Metsäliiton kotisivut uusittu

Metsäliiton kotisivut uusittu

Metsäliiton täysin uusitut kotisivut on otettu 1.2.2005 käyttöön. Sivujen
tavoitteena on entistä paremmin ja monipuolisemmin palvella metsänomistajia,
erityisesti osuuskunnan jäseniä. 

Sivujen osoite on www.metsaliitto.fi

Heti pääsivulla on monipuolinen puukaupan työkalu. Sen avulla voi 

nopeasti havainnoida puun kysyntätilanteen puutavaralajeittain 
tutustua hankinta-alueittain puukauppatilanteeseen 
hakea metsiensä sijaintikunnan ostoesimiehen yhteystiedot ja lähettää viestiä
hänelle 
tutustua puun hinnan kehitykseen 
laskea karkean hinta-arvion omalle leimikolleen 
pyytää sitovaa puukauppatarjousta ostoesimieheltä 

Ajankohtaisuutta kotisivulla on lisätty. Puukauppainformaation ohella
pääsivulta löytyy tiedotteet, tapahtumalista, ajankohtainen artikkeli sekä
erityisesti alkuvuodesta tarpeellinen metsävero-osio. Luonnollisesti myös
Metsäliiton jäsenedut ovat keskeisesti esillä. 

Uudistustyön osana teetettiin kattava sivujen käyttäjätestaus metsänomistajilla
ja se kannatti. Testaus kirkasti sen mitä Metsäliiton sivuilta halutaan löytää. 

Ruotsinkielinen sivusto on parhaillaan käännettävänä ja se julkaistaan
maaliskuussa 2005. Siihen saakka ruotsinkielisiä metsänomistajia palvelee vanha
sivusto. 


Lisätietoja 

Pekka Kivelä, viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja, 0500 500 928
Ilari Pirttilä, viestintäpäällikkö, 050 598 9920
Simo Ala-Maunus, kehityspäällikkö, 050 598 9231

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa