METSÄLIITON OSUUSKORKO 6,5 PROSENTTIA VU

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(2)

                  9.4.2003 klo 16.15

METSÄLIITON OSUUSKORKO 6,5 PROSENTTIA VUODELTA 2002

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 9.4.2003, että jäsenten
sijoittamalle osuuspääomalle ja lisäosuuspääomalle maksetaan vuoden
2002 tuloksen perusteella korkoa 6,5 prosenttia. Osuuskorko oli saman
suuruinen myös edelliseltä vuodelta.
         
Jäsenten sijoittamien osuus- ja lisäosuuspääomien määrä oli vuoden
2002 lopussa 446,8 milj. euroa, mikä on 53,4 milj. euroa enemmän kuin
vuotta aikaisemmin. Jäsenille maksettavan osuuskoron määrä on
yhteensä 28,5 milj. euroa.

Osuuskorko on jäsenten nostettavissa 29.4.2003 alkaen, mikäli jäsenen
osuusmaksu on kokonaan maksettu.

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto oli 1.096,4 milj. euroa (vuotta
aikaisemmin 1.033,8 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja
oli 159,4 milj. euroa (92,1 milj. euroa). Tuloksen kasvu johtui
lähinnä suurentuneista osinkotuotoista. Omavaraisuus oli vuoden 2002
lopussa 66,5 prosenttia sen oltua vuotta aikaisemmin 63,5 prosenttia.

Metsäliitto Osuuskunta on Metsäliitto-Yhtymän emoyritys. Metsäliitto-
Yhtymän liikevaihto vuonna 2002 oli 8.868 milj. euroa, mikä oli 1,1
prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Yhtymän tulos ennen
satunnaiseriä, veroja ja vähemmistöosuutta oli 210 milj. euroa sen
oltua vuotta aikaisemmin 122 milj. euroa.

Metsäliitto toimitti puuraaka-ainetta Yhtymän yritysten
tuotantolaitoksille ja muille asiakkaille vuonna 2002 yhteensä 23,0
milj. kuutiometriä, mikä oli 1,6 milj. kuutiometriä enemmän kuin
edellisenä vuonna. Hankinta-alueiden pääosin jäseniltä ostama
puumäärä oli 17,0 milj. kuutiometriä. Määrä kasvoi edellisestä
vuodesta 3,3 milj. kuutiometriä.
         
Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto vahvisti varsinaisessa
kokouksessaan 9.4.2003 tilinpäätöksen vuodelta 2002 ja myönsi
vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle.

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenten edustajat maanviljelijä Aarne
Hedetniemi Haapajärveltä, agronomi Hannu Järvinen Janakkalasta,
maanviljelijä Esko Kinnunen Pieksämäeltä, maaseutuyrittäjä Albert
Käiväräinen Mynämäeltä, maanviljelijä Martti Niiranen
Varpaisjärveltä, maanviljelijä Eero Pelto-Arvo Kannuksesta,
maanviljelijä Seppo Reijonen Polvijärveltä, maanviljelijä Olav Store
Kokkolasta, maanviljelijä Pekka Turtiainen Savonlinnasta ja
maanviljelijä Erkki Vainionpää Töysästä valittiin uudelleen
seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi.
                                2
Henkilöstön edustajista hallintoneuvostossa metsuri Tapio Europaeus
Loimaalta, piiripäällikkö Hannu Leppäjärvi Tampereelta ja
laskentatoimihenkilö Pekka Peltola Espoosta jatkavat seuraavan
kolmivuotiskauden. Uutena henkilöstön edustajana hallintoneuvostoon
tuli aluejohtaja Jari Hurskainen Kemistä.

Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajakseen edelleen maanviljelijä Runar Lillandtin
Kristiinankaupungista ja varapuheenjohtajakseen maanviljelijä Aarne
Hedetniemen Haapajärveltä.
Pekka Kivelä
Viestintäjohtaja


Lisätietoja
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, 01046 94545
Sidosryhmäjohtaja Jaakko Punkari, 01046 94261

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa