METSÄLIITON OSUUSKORKOESITYS

METSÄLIITTO-YHTYMÄ        TIEDOTE    

METSÄLIITON OSUUSKORKOESITYS

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus ehdottaa hallintoneuvostolle, että
vuoden 2004 tuloksen perusteella jäsenten sijoittamalle
sääntömääräiselle osuuspääomalle maksettaisiin korkoa kuusi ja puoli
prosenttia, eli sama kuin mikä se oli edelliseltä vuodelta. Jäsenten
sijoittamalle lisäosuuspääoma A:lle hallitus ehdottaa maksettavaksi
korkoa viisi ja puoli prosenttia, mikä myöskin on sama kuin
edelliseltä vuodelta 2003. Lisäosuuspääoma B:lle hallitus ehdottaa
maksettavaksi korkoa neljä prosenttia.

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä
esityksen huhtikuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.

Sääntömääräinen osuuspääoma määräytyy jäsenen omistaman metsämaan
pinta-alan ja sijaintipaikkakunnan mukaan. Esimerkiksi maan
eteläosissa osuusmaksu on 65 euroa metsämaan hehtaaria kohti.
Pohjoisimmassa Suomessa osuusmaksu on 12,5 euroa metsähehtaarilta.

Lisäosuuspääoman A-laji on muodostunut pääasiassa jäsenten
sijoittamista puukaupan myyntituloista. Jäsen voi sijoittaa
Metsäliiton kanssa tekemänsä puukaupan rahat joko kokonaan tai
osittain lisäosuuspääoman A-lajiin.

Vuoden 2004 alussa otettiin käyttöön myöskin lisäosuuspääoman B-laji.
Siihen jäsenet voivat sijoittaa muitakin kuin puukaupasta peräisin
olevia varoja. Sille hallitus ehdottaa maksettavaksi korkoa neljä
prosenttia.

Sääntömääräisten osuuspääomien määrä oli vuoden 2004 päättyessä 159,9
miljoonaa euroa. Lisäosuuspääoman A-lajiin jäsenet olivat vuoden 2004
loppuun mennessä sijoittaneet yhteensä 457,8 miljoonaa euroa.
Lisäosuuspääoman B-lajiin jäsenet sijoittivat vuoden 2004 aikana 10,4
miljoonaa euroa. Hallituksen ehdotuksen mukainen jäsenille maksettavan
osuuskoron määrä olisi yhteensä 34,2 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2004 oli 1 155 miljoonaa
euroa ja voitto ennen satunnaiseriä oli 89 miljoonaa euroa. Vuoden
2004 aikana Metsäliitto hankki kotimaassa puuta pääasiassa jäseniltään
noin 17 miljoonaa kuutiometriä.Lisätietoja
Järjestöjohtaja Jaakko Punkari puh. 010 469 4261

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa