METSÄLIITON OSUUSKORKOESITYS 6,5 SEKÄ 5,

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(1)

                  5.2.2004 klo 14.45


METSÄLIITON OSUUSKORKOESITYS 6,5 SEKÄ 5,5 PROSENTTIA

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus ehdottaa hallintoneuvostolle, että
vuoden 2003 tuloksen perusteella jäsenten sijoittamalle
sääntömääräiselle osuuspääomalle maksettaisiin korkoa kuusi ja puoli
prosenttia, eli sama kuin mikä se oli edelliseltä vuodelta. Jäsenten
sijoittamalle lisäosuuspääoma A:lle hallitus ehdottaa maksettavaksi
korkoa viisi ja puoli prosenttia.

Hallituksen esitys käsitellään maaliskuussa Metsäliitto Osuuskunnan
hallintoneuvostossa, joka puolestaan tekee osuuskoron määrästä
esityksen huhtikuussa kokoontuvan edustajiston päätettäväksi.

Sääntömääräinen osuuspääoma määräytyy jäsenen omistaman metsämaan
pinta-alan ja sijaintipaikkakunnan mukaan. Esimerkiksi maan
eteläosissa osuusmaksu on 65 euroa metsämaan hehtaaria kohti.
Pohjoisimmassa Suomessa osuusmaksu on 12,5 euroa metsähehtaarilta.

Lisäosuuspääoman A-laji on muodostunut pääasiassa jäsenten
sijoittamista puukaupan myyntituloista. Jäsen voi sijoittaa
Metsäliiton kanssa tekemänsä puukaupan rahat joko kokonaan tai
osittain lisäosuuspääoman A-lajiin. Vuoden 2004 alussa otettiin
käyttöön myöskin lisäosuuspääoman B-laji. Siihen jäsenet voivat
sijoittaa muitakin kuin puukaupasta peräisin olevia varoja. Se ei
kuitenkaan ole vielä voiton jaon kohteena vuodelta 2003.

Sääntömääräisten osuuspääomien määrä oli vuoden 2003 päättyessä 135
miljoonaa euroa. Lisäosuuspääoman A-lajiin jäsenet olivat vuoden 2003
loppuun mennessä sijoittaneet yhteensä lähes 410 miljoonaa euroa.
Hallituksen ehdotuksen mukainen jäsenille maksettavan osuuskoron määrä
olisi yhteensä 29,2 miljoonaa euroa.

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2003 oli 1 154 miljoonaa
euroa ja voitto ennen satunnaiseriä oli 104 miljoonaa euroa. Vuoden
2003 aikana Metsäliitto hankki kotimaassa puuta pääasiassa jäseniltään
runsaat 16 miljoonaa kuutiometriä.Hannu Anttila
Finanssijohtaja

Lisätietoja
Finanssijohtaja Hannu Anttila puh. 010 469 4260
Järjestöjohtaja Jaakko Punkari puh. 010 469 4261


Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa