METSÄLIITON OSUUSKOROT ENNALLAAN

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(1)

                  14.4.2005 klo 14.30


METSÄLIITON OSUUSKOROT ENNALLAAN

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 13.-14.4.2005 pitämässään
varsinaisessa kokouksessa pitää jäsenten osuusmaksusuorituksille
maksettavat korot ennallaan. Jäsenen sijoittamalle osuuspääomalle
maksetaan vuoden 2004 tuloksen perusteella korkoa 6,5 prosenttia,
lisäosuuspääomalle A:lle 5,5 prosenttia ja uudelle lisäosuuspääoman
B-lajille 4,0 prosenttia.

Metsäliiton jäsenten sijoittamien osuus- ja lisäosuuspääomien määrä
oli vuoden 2004 lopussa 628,1 milj. euroa, mikä on 83,5 milj. euroa
enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Metsäliitto maksaa jäsenille
osuuskorkoja yhteensä 34,2 milj. euroa.

Osuuskorko maksetaan 3.5.2005, mikäli jäsenen sääntömääräinen
osuusmaksu on kokonaan maksettuna.

Edustajisto hyväksyi yksimielisesti kansainvälisestä
tilinpäätöskäytännöstä johtuvan muutoksen osuuskunnan sääntöihin.
Metsäliiton sääntöihin lisättiin uusi kohta, jossa määritellään
vuotuinen enimmäismäärä osuuspääomien palautuksille. Sääntömuutos
mahdollistaa suurimman osan osuuspääomista kirjattavaksi
konsernitaseessa omiin pääomiin.

Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2004 oli 1 155,5 milj.
euroa (vuotta aikaisemmin 1 153,9 milj. euroa). Tulos ennen
satunnaiseriä ja veroja oli 89,0 milj. euroa (104,4 milj. euroa).
Omavaraisuus oli vuoden 2004 lopussa 59,8 prosenttia (vuotta aiemmin
67,0 prosenttia). Omavaraisuutta alensivat merkittävät investoinnit,
jotka kohdistuivat muun muassa Metsä Tissue Oyj:n osake-enemmistön
ostoon sekä M-real Oyj:n osakepääoman korotukseen.

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta
2004 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen
jäsenille sekä toimitusjohtajalle.

Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet, agronomi Leo Autio
Huittisista, maanviljelijä Antti Jaakkola Isojoelta, maanviljelijä
Matti Jaakkola Padasjoelta, maanviljelijä Lauri Kananen Viitasaarelta,
maanviljelysneuvos Runar Lillandt Kristiinankaupungista, maanviljelijä
Juhani Ollila Utajärveltä ja metsätalousyrittäjä Timo Sirviö
Rovaniemen maalaiskunnasta valittiin uudelleen seuraavaksi
kolmivuotiskaudeksi. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon valittiin
maanviljelijä Antti Isotalo Alahärmästä, metsätalousyrittäjä Hannu
Lassila Vetelistä, maanviljelijä Juha Paananen Punkaharjulta ja
maanviljelijä Martti Palojärvi Vihdistä. Hallituksen jäseniksi vuoden
2005 alusta valittujen Saini Jääskeläisen ja Martti Asunnan tilalle
valittiin hallintoneuvoston jäseniksi agrologi Timo Kässi Uuraisilta
ja Jukka Lappalainen Pielavedeltä.

Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan
puheenjohtajakseen edelleen maanviljelysneuvos Runar Lillandtin
Kristiinankaupungista ja varapuheenjohtajakseen edelleen maanviljelijä
Aarne Hedetniemen Haapajärveltä.

Hallintoneuvosto kutsui Metsäliiton sääntöjen mukaisesti ja vuonna
2003 toimitetun edustajiston vaalituloksen perusteella edustajiston
jäseniksi hallintoneuvostoon valittujen tilalle maanviljelijä Anne
Honkaharjun Kälviältä, maanviljelijä Heikki Hytösen Vesannolta,
maanviljelijä Hannu Korpijaakon Lohjalta, metsänhoitaja Tapio Laihon
Jyväskylästä, HTM ympäristösihteeri Marjatta Laukkasen Parikkalasta ja
maanviljelijä Jussi Pollarin Kauhavalta.

Lisätietoja
Talousjohtaja Harri Turunen, p. 01046 94250
Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, p. 01046 94749
Järjestöjohtaja Jaakko Punkari, p. 01046 94261

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa