Metsäliiton osuuskorot ennallaan

Metsäliiton osuuskorot ennallaan

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto päätti 13.-14.4.2005 pitämässään
varsinaisessa kokouksessa pitää jäsenten osuusmaksusuorituksille maksettavat
korot ennallaan. Jäsenen sijoittamalle osuuspääomalle maksetaan vuoden 2004
tuloksen perusteella korkoa 6,5 prosenttia, lisäosuuspääomalle A:lle 5,5
prosenttia ja uudelle lisäosuuspääoman B-lajille 4,0 prosenttia. 


Metsäliiton jäsenten sijoittamien osuus- ja lisäosuuspääomien määrä oli vuoden
2004 lopussa 628,1 milj. euroa, mikä on 83,5 milj. euroa enemmän kuin vuotta
aikaisemmin. Metsäliitto maksaa jäsenille osuuskorkoja yhteensä 34,2 milj.
euroa. 


Osuuskorko maksetaan 3.5.2005, mikäli jäsenen sääntömääräinen osuusmaksu on
kokonaan maksettuna. 


Edustajisto hyväksyi yksimielisesti kansainvälisestä tilinpäätöskäytännöstä
johtuvan muutoksen osuuskunnan sääntöihin. Metsäliiton sääntöihin lisättiin
uusi kohta, jossa määritellään vuotuinen enimmäismäärä osuuspääomien
palautuksille. Sääntömuutos mahdollistaa suurimman osan osuuspääomista
kirjattavaksi konsernitaseessa omiin pääomiin. 


Metsäliitto Osuuskunnan liikevaihto vuonna 2004 oli 1 155,5 milj. euroa (vuotta
aikaisemmin 1 153,9 milj. euroa). Tulos ennen satunnaiseriä ja veroja oli 89,0
milj. euroa (104,4 milj. euroa). Omavaraisuus oli vuoden 2004 lopussa 59,8
prosenttia (vuotta aiemmin 67,0 prosenttia). Omavaraisuutta alensivat
merkittävät investoinnit, jotka kohdistuivat muun muassa Metsä Tissue Oyj:n
osake-enemmistön ostoon sekä M-real Oyj:n osakepääoman korotukseen. 


Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2004 ja
myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenille sekä
toimitusjohtajalle. 


Hallintoneuvoston erovuoroiset jäsenet, agronomi Leo Autio Huittisista,
maanviljelijä Antti Jaakkola Isojoelta, maanviljelijä Matti Jaakkola
Padasjoelta, maanviljelijä Lauri Kananen Viitasaarelta, maanviljelysneuvos
Runar Lillandt Kristiinankaupungista, maanviljelijä Juhani Ollila Utajärveltä
ja metsätalousyrittäjä Timo Sirviö Rovaniemen maalaiskunnasta valittiin
uudelleen seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi. Uusina jäseninä hallintoneuvostoon
valittiin maanviljelijä Antti Isotalo Alahärmästä, metsätalousyrittäjä Hannu
Lassila Vetelistä, maanviljelijä Juha Paajanen Punkaharjulta ja maanviljelijä
Martti Palojärvi Vihdistä. Hallituksen jäseniksi vuoden 2005 alusta valittujen
Saini Jääskeläisen ja Martti Asunnan tilalle valittiin hallintoneuvoston
jäseniksi agrologi Timo Kässi Uuraisilta ja Jukka Lappalainen Pielavedeltä. 


Hallintoneuvosto valitsi järjestäytymiskokouksessaan puheenjohtajakseen
edelleen maanviljelysneuvos Runar Lillandtin Kristiinankaupungista ja
varapuheenjohtajakseen edelleen maanviljelijä Aarne Hedetniemen Haapajärveltä. 


Hallintoneuvosto kutsui Metsäliiton sääntöjen mukaisesti ja vuonna 2003
toimitetun edustajiston vaalituloksen perusteella edustajiston jäseniksi
hallintoneuvostoon valittujen tilalle maanviljelijä Anne Honkaharjun Kälviältä,
maanviljelijä Heikki Hytösen Vesannolta, maanviljelijä Hannu Korpijaakon
Lohjalta, metsänhoitaja Tapio Laihon Jyväskylästä, hallintojohtaja Marjatta
Laukkasen Parikkalasta ja maanviljelijä Jussi Pollarin Kauhavalta. 


Lisätietoja 
Talousjohtaja Harri Turunen, p. 01046 94250 
Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, p. 01046 94749 
Järjestöjohtaja Jaakko Punkari, p. 01046 94261

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa