METSÄLIITON PANOS KASVAA BOTNIASSA

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(1)

                  7.3.2005 klo 12.00

METSÄLIITON PANOS KASVAA BOTNIASSA

Metsäliitto-Yhtymään kuuluva Oy Metsä-Botnia Ab on tänään päättänyt
investoinnista uuteen sellutehtaaseen Uruguayhin. Tehtaan tuotantokyky
on noin miljoona tonnia lyhytkuitusellua vuodessa. Raaka-aineena se
käyttää viljeltyä eukalyptusta.

Kokonaisinvestointi on noin 1,1 miljardia dollaria. Tehtaan arvioidaan
käynnistyvän vuoden 2007 kolmannen neljänneksen aikana. Hankkeen
toteuttaa Botnia S.A. -niminen yhtiö, jonka omistajina ovat Oy Metsä-
Botnia Ab (82,1%), Metsäliitto (5,5 %) ja UPM-Kymmene Oyj (12,4%).
Botnian ja uruguaylaisen Otegui Groupin välisen esisopimuksen mukaan
viime mainitulla on oikeus tulla Botnia S.A:n omistajaksi yhdeksän
prosentin osuudella. Oikeus astuu voimaan sellutehtaan käynnistyessä
ja on voimassa seitsemän vuotta.

Investointipäätöksen yhteydessä Metsäliitto Osuuskunta on ostanut 164
miljoonan euron kauppahinnalla M-real Oyj:ltä kahdeksan prosentin
osuuden Oy Metsä-Botnia Ab:stä. Kaupan jälkeen Metsäliitto-Yhtymä
omistaa edelleen tästä 53 %, mutta M-realin osuus on nyt 39 ja
Metsäliitto Osuuskunnan 14 prosenttia.

Uruguayn hanke on Metsäliitto-Yhtymän kannalta erinomainen
mahdollisuus osallistua tuotantokustannuksiltaan yhteen maailman
tehokkaimmista sellutehtaista, jonka puuhuolto on vuosien
määrätietoisen työn tuloksena vankalla pohjalla. Kyseinen hanke nojaa
myös sellaiseen hienopapereissa käytettävään raaka-aineeseen, jota ei
ole saatavissa Suomesta tai sen lähialueilta.Lisätietoja antavat
Pääjohtaja Antti Oksanen, Metsäliitto-Yhtymä
Toimitusjohtaja Kari Jordan, Metsäliitto Osuuskunta
p. 01046 94262 /sihteeri Riitta Laitinen

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa