METSÄLIITON PUUNHANKINTA ORGANISOIDAAN L

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(1)

                  15.1.2004 klo 9.00


METSÄLIITON PUUNHANKINTA ORGANISOIDAAN LIIKETOIMINTAPROSESSIEN
MUKAISESTI

Metsäliitto selvittää mahdollisuuksia kehittää edelleen
prosessimaista toimintatapaansa ja siirtyy uuteen alue-,
toimitusyksikkö- ja hankintapiirijakoon. Uudessa toimintamallissa
jäsenten palvelu ja asiakaslähtöisyys korostuvat entistä enemmän.
Tässä tarkoituksessa Metsäliitto on käynnistänyt
yhteistoimintaneuvottelut eri henkilöstöryhmien kanssa.

Organisaatiomuutokset kohdistuvat pääosin Metsäliiton pääkonttoriin
sekä hankinta-alueiden ja piiritoimistojen toimintaan ja merkitsevät
kokonaisuudessaan enintään 60 toimen vähentämistarvetta.
Henkilöjärjestelyt pyritään toteuttamaan tehtäväsiirtojen ja
erilaisten eläkejärjestelyjen avulla.

Tulosryhmät säilyvät kentän toiminnan perusyksikköinä eikä niiden
henkilövahvuuteen ole näköpiirissä olennaisia muutoksia. Myös
jäsenten valitsemat piiritoimikunnat jatkavat työtään, tosin osaksi
uusien piirirajojen mukaisilla kokoonpanoilla.

Tavoitteena on, että uusi organisaatio aloittaa toimintansa heinäkuun
alusta alkaen. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistyvät niin pian kuin
on mahdollista, ja niiden on määrä olla valmiina huhtikuun alkuun
mennessä.

Metsäliitto on maan suurin puunhankkija yksityismetsistä. Sen
tavoitteena on hankkia puuta alkaneena vuonna saman verran kuin
edellisinäkin vuosina eli noin 17 miljoonaa kuutiometriä.Pekka Kivelä
viestintäjohtaja


Lisätietoja
Varatoimitusjohtaja Martin Lillandt, p. 01046 95195
Ostojohtaja Juha Mäntylä, p. 01046 94244
Hankintajohtaja Pekka Kauranen, p. 01046 94194


Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa