Metsäliiton tytäryhtiön M-realin suurinvestointi Kaskisissa valmis

Metsäliiton tytäryhtiön M-realin suurinvestointi Kaskisissa valmis

Tasavallan presidentti Tarja Halonen vihki torstaina Kaskisissa käyttöön
Metsäliiton tytäryhtiön M-realin uuden kemihierre (BCTMP) -laitoksen. Kyseessä
on metsäteollisuuden suurin investointi Suomeen viime vuosina.
Vihkiäistilaisuudessa puhunut M-realin hallituksen puheenjohtaja, Metsäliiton
toimitusjohtaja Kari Jordan korosti suomalaisen metsäteollisuuden tärkeyttä. 

- Metsäliitto-konsernin omistavat suomalaiset metsänomistajat, joiden
puuraaka-aineen hyödyntäminen on konsernin perustehtävä. Kuten tänään näemme,
olemme rohkeasti investoineet Suomeen ja uskomme tämän investoinnin tukevan
kannattavuuttamme ja kilpailukykyämme. Myös juuremme velvoittavat meitä
ponnistelemaan sen eteen, että Suomessa olisi tulevaisuudessakin riittävästi
kotimaista teollisuutta jalostamassa suomalaista puuta, totesi Jordan
vihkiäispuheessaan. 

- Ei ole liioiteltua sanoa, että metsäteollisuus on käymässä läpi
rakenteellista vallankumousta, jollaista ei ole aiemmin nähty. Monet globaalit
metsäteollisuusyhtiöt tutkivat tällä hetkellä raaka-ainekustannuksia,
allianssivaihtoehtoja, tuotannon fokusointia ja muita uudelleenjärjestelyjen
mahdollisuuksia. Me Metsäliitto-konsernissa toivomme, että globaalin
metsäteollisuuden rakennemuutoksessa Suomessa avainkysymykset voidaan ratkaista
tavalla, joka takaa kilpailukyvyn edellytykset myös tulevaisuudessa, Jordan
painotti. 

Palkittua huipputeknologiaa 

- Kaskisten tehtaan valmistumisen myötä M-realin mahdollisuudet parantaa
kilpailukykyään sekä kehittää tuotteidensa laatua lisääntyvät. M-realissa
kehitetyn BCTMP- teknologian ansiosta yhtiö pystyy valmistamaan tuotteita
entistäkin ympäristöystävällisemmin ja tehokkaammin, M-realin toimitusjohtaja
Hannu Anttila summasi vihkiäistilaisuuden puheenvuorossaan. 

Valmistuneen, maailman uudenaikaisimman BCTMP-tehtaan tuotantokapasiteetti on
300 000 tonnia M-realin paperi- ja kartonkituotannossa tarvittavaa massaa
vuodessa. 

M-real on ensimmäisenä maailmassa ottanut tuotantomittakaavassa käyttöön
uudenlaiset BCTMP- valmistusmenetelmät. Yhtiö on Kaskisten tehtaan
käynnistymisen jälkeen maailman suurin korkealaatuisten BCTMP-massojen
valmistaja. 

Vuonna 2001 käynnistynyt M-realin vuosikapasiteetiltaan 250 000 tonnin
Joutsenon tehdas oli ensimmäinen tähän teknologiaan perustuva tehdas
maailmassa. Sekä Kaskisten että Joutsenon tehtaat perustuvat M-realin itse
kehittämään teknologiaan, jolle myönnettiin tänä vuonna Suomalaisen
insinöörityöpalkinto. Palkinnon myöntävät Tekniikan Akateemisten liitto TEK ja
Tekniska Förening i Finland TfiF. 

M-REAL OYJ 


Viestintä 

Lisätietoja: 
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni, 050 570 5606 
Viestintäjohtaja Jyrki Antikainen, M-real Oyj, 050 357 4292

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa