Metsäliitto-konserni lahjoitti viidelle yliopistolle yhteensä 1 250 000 euroa

Metsäliitto-konsernin lehdistötiedote 18.11.2010
Metsäliitto-konserni on lahjoittanut yliopistojen varainhankintakampanjoihin
yhteensä 1 250 000 euroa. Summa jaettiin Jyväskylän, Oulun ja Turun
yliopistojen sekä Lappeenrannan ja Tampereen teknillisten yliopistojen kesken. 

Jyväskylän yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto,
Tampereen teknillinen yliopisto ja Turun yliopisto saivat kukin
Metsäliitto-konsernilta 250 000 euroa varainhankintaansa. Lahjoituksen suuruus
yhdelle yliopistolle on valtion 2,5-kertainen vastinraha mukaan lukien 875 000
euroa. Metsäliiton lahjoituksen yhteisvaikutus on siten 4 375 000 euroa. 

Lahjoituksellaan Metsäliitto haluaa tukea koko alan tulevaisuuden kannalta
tärkeää tutkimusta ja koulutusta sekä päästä tiiviimpään vuorovaikutukseen
nuorten osaajien kanssa. ”Uskon, että lahjoituksemme varmistaa osaltaan myös
sitä, että suomalaiseen puuhun perustuvia menestyksekkäitä innovaatioita syntyy
jatkossakin”, pääjohtaja, vuorineuvos Kari Jordan toteaa. 

Metsäteollisuus ry lahjoitti lokakuussa Aalto-yliopistolle 4 miljoonaa euroa.
Metsäliitto-konsernin ja Metsäteollisuuden lahjoitukset valtion vastinraha
mukaan lukien ovat yli 18 miljoonan euron panostus suomalaiseen koulutukseen ja
tutkimukseen. On tärkeää, että Suomessa on riittävät resurssit vastata kovaan
kansainväliseen kilpailuun niin yliopistojen kesken kuin metsäteollisuudessa.
Yliopistot ovat koulutusohjelmineen ja opiskelijoineen tärkeitä siksikin, että
yliopistot jakavat hyvinvointia ympäröiviin maakuntiin. 

Metsäliitto-konsernin lahjoituksen saaneet yliopistot ovat kaikki monialaisia
ja 
-tieteellisiä. Yliopistojen koulutuksessa yhdistyvät niin tekniset, kaupalliset
kuin luonnontieteelliset alat, joiden poikkitieteellinen yhdistäminen tukee
myös metsäteollisuuden uudistumista. 

Lahjoitus ei kohdennu tietylle koulutusohjelmalle, vaan se tehdään peruspääoman
kartuttamiseksi. Jokainen 30.6.2011 mennessä yksityiseltä sektorilta annettu
lahjoitus tuo yliopistoille 2,5-kertaisesti julkista rahaa. 


Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Anne-Mari Achrén, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4541
Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4749

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa