Metsäliitto-konsernin loka–joulukuun 2011 tulos jää aiempaa arviota heikommaksi

Metsäliitto-konserni pörssitiedote 8.12.2011 klo 15.00


Metsäliitto-konserni arvioi vuoden 2011 kolmannen vuosineljänneksen tulosjulkistuksen yhteydessä, että vuoden viimeisen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia on hieman heikompi kuin kolmannella neljänneksellä. Vuoden 2011 kolmannen neljänneksen liiketulos ilman kertaluonteisia eriä oli 63 miljoonaa euroa.

Sellun ja paperin toimitusmäärät ovat kuitenkin olleet odotettua heikommat sekä sellun hinnan lasku arvioitua nopeampaa. Myös kartongin toimitusmäärät ovat olleet jossain määrin ennakoitua alhaisemmat, minkä uskotaan aiheutuvan varastotasojen nopeasta laskusta toimitusketjun eri osissa. Edellä mainittujen syiden takia vuoden 2011 viimeisen neljänneksen liiketuloksen ilman kertaluonteisia eriä arvioidaan olevan selvästi heikompi kuin kolmannella neljänneksellä. Konsernissa on käynnistetty toimenpiteitä, jotka mahdollistavat tuotannon sopeuttamista kysyntää vastaavaksi lomautuksin ja työaikajärjestelyin.

Metsäliitto-konserni julkaisee vuoden 2011 tilinpäätöstiedotteen 9.2.2012.


Lisätietoja:
Talousjohtaja Vesa-Pekka Takala, Metsäliitto-konserni, puh. 010 465 4260

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa