Metsäliitto-konsernin omistus Metsä-Botniassa kasvaa

Metsäliitto-konsernin pörssitiedote 30.6.2011 klo 9.15


Metsäliitto-konserniin kuuluva Oy Metsä-Botnia Ab lunastaa omia osakkeitaan UPM-Kymmene Oyj:ltä (UPM) osapuolten vuonna 2009 tekemän osakassopimuksen perusteella. Lunastettavien osakkeiden lukumäärä vastaa 6,7 % yhtiön koko osakekannasta ja lunastushinta on noin 140 miljoonaa euroa. Järjestely tulee voimaan 30.6.2011.

Lunastuksen jälkeen Metsäliitto Osuuskunta omistaa yhtiöstä noin 57 %, M-real Oyj noin 32 % ja UPM noin 11 %. Järjestelyllä ei ole olennaista vaikutusta Metsäliitto-konsernin keskeisiin tunnuslukuihin.

Samassa yhteydessä UPM myöntää Metsäliitto-konsernille osto-option loppuihin omistamiinsa Metsä-Botnian osakkeisiin. Osto-optio on voimassa kaksi vuotta ja osakkeiden hinnaksi osto-optiota käytettäessä on sovittu noin 150 miljoonaa euroa.

"Metsäliitto-konserni lisää suunnitellusti omistustaan Metsä-Botniassa. Sellu on yksi niistä liiketoiminta-alueista, joihin keskitymme. Pitkäkuituinen pohjoinen havusellu on monen korkealaatuisen metsäteollisuustuotteen tärkeä raaka-aine. Tarkastelemme lähiaikoina mahdollisuuksiamme nostaa omistustamme osto-option perusteella edelleen", pääjohtaja Kari Jordan sanoo.


Lisätiedot:
Lakiasiainjohtaja Esa Kaikkonen, Metsäliitto-konserni, puh. 050 598 8746

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa