METSÄLIITTO LISÄÄ OSUUSPÄÄOMIAAN

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(1)

                  4.11.2003 klo 15.35

METSÄLIITTO LISÄÄ OSUUSPÄÄOMIAAN

Metsäliitto Osuuskunnan edustajisto on 4.11.2003 päättänyt Osuuskunnan
osuuspääomien lisäämisestä sekä tehnyt Metsäliitto Osuuskunnan
sääntöihin tätä tarkoittavat muutokset. Osuuspääomien lisäämisellä
halutaan vahvistaa Metsäliitto-Yhtymän emoyrityksen omia pääomia
Yhtymän kasvua vastaavasti.

Osuuspääomien lisäys koostuu kolmesta osasta. Jäsenten sääntömääräistä
osuusmaksuvelvoitetta korotetaan nykyisestä tasostaan noin 30
prosenttia. Korotus koskee sekä nykyisiä että sen jälkeen uusina
liittyviä jäseniä. Jäsenten, joita on yhteensä yli 130 000, nykyinen
osuusmaksuvelvoite on yhteensä 183 miljoonaa euroa eli keskimäärin
1 400 euroa jäsentä kohden.

Toinen osa osuuspääomien vahvistamisesta tähtää siihen, että jäsenten
sijoittamien lisäosuuspääomien määrää voidaan kasvattaa. Tällöin
menetellään siten, että nykyisellään puukaupan yhteydessä
lisäosuuspääoman A-muotoon tehtävien sijoitusten sääntöjen mukaista
enimmäismäärää kasvatetaan 500 miljoonasta 700 miljoonaan euroon.

Kolmanneksi jäsenet voivat halutessaan sijoittaa muitakin varojaan
lisäosuuspääoman B-muotoon, mihin osuuskunnan säännöt jo ennen
sääntömuutosta antoivat mahdollisuuden. Tämä mahdollisuus otetaan
käyttöön vuoden 2004 alussa.

Metsäliiton jäsenet ovat olleet varsin tyytyväisiä Metsäliiton
tarjoamiin sijoitusmahdollisuuksiin, koska niille on voitu maksaa
kohtuullisen hyvää korkotuottoa.Pekka Kivelä
Viestintäjohtaja

Lisätietoja
Finanssijohtaja Hannu Anttila, puh. 050 2398
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545
Järjestöjohtaja Jaakko Punkari, puh. 01046 94261

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa