METSÄLIITTO OSTAA OSAKE-ENEMMISTÖN METSÄ

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSITIEDOTE     1(2)

                  19.11.2003 klo 11.00

METSÄLIITTO OSTAA OSAKE-ENEMMISTÖN METSÄ TISSUESTA

Tänään Metsäliitto Osuuskunnan ja M-real Oyj:n välillä
allekirjoitetun aiesopimuksen mukaisesti tehdään yrityskauppa, jossa
Metsäliitosta tulee Metsä Tissuen omistaja 66 prosentin osuudella ja
34 prosenttia jää M-real Oyj:n omistukseen.

Metsä Tissuen velaton kokonaisarvo kaupassa on 570 miljoonaa euroa,
joka vastaa n. 14,7 euron kauppahintaa osakkeelta. Järjestelyn
arvioidaan toteutuvan vuoden vaihteessa sen jälkeen kun osapuolet
ovat saaneet valmiiksi kauppaan liittyvät tekniset järjestelyt.
Metsäliitto rahoittaa oman osuutensa kyseiseen järjestelyyn
tarvittavasta pääomasta pääosin lainanotolla.

Metsäliitto haluaa kehittää Metsä Tissuen liiketoimintaa itsenäisenä
yhtiönä pitkäjänteisesti ja kannattavasti. Pehmopaperiliiketoiminta
on ollut viime aikoina tasaisen kannattavaa, ja Metsä Tissue on
hyvässä taloudellisessa kunnossa.

Metsäliiton puunhankinnalle ja sen asiakkaana olevalle selluteolli-
suudelle pehmopaperitehtaat ovat tärkeitä, koska harvennushakkuista
kertyvästä raaka-aineesta saadaan sopivaa kuitua hygieniatuotteisiin.

öUskomme omistustilanteen näin vakautuessa Metsä Tissuen pystyvän
jatkamaan kannattavaa kasvuaan myös tulevaisuudessa. Sillä on hyvät
toimintasuunnitelmat ja motivoitunut henkilöstö niitä toteuttamassaö,
sanoo Metsäliitto-Yhtymän pääjohtaja Antti Oksanen.

Metsä Tissue on kulutustavarayhtiö, jonka asiakkaita ovat
pehmopaperituotteiden ja leivin- ja ruoanlaittopaperien kuluttajat ja
yritysasiakkaat. Yhtiön päämarkkina-alue on Eurooppa, jossa se on
neljänneksi suurin pehmopaperituotteiden toimittaja sekä leivin- ja
ruoanlaittopapereiden markkinajohtaja. Pohjoismaissa Metsä Tissue on
myös pehmopapereiden markkinajohtaja.

Yhtiön tuotemerkkejä ovat Lambi, Serla, Leni, Mola, Katrin ja Fasana.
Vuonna 2002 yhtiön liikevaihto oli 650 miljoonaa euroa ja sen
palveluksessa oli 3 300 henkilöä. Tehtaat sijaitsevat Saksassa,
Suomessa, Ruotsissa ja Puolassa.Pekka Kivelä
viestintäjohtaja

Lisätiedot
Finanssijohtaja Hannu Anttila, p. 01046 94260 tai 050 2398

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa