METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS PÄÄTTI METSÄLIITTO-YHTYMÄN JOHDON KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

METSÄLIITTO-YHTYMÄ         PÖRSSI-ILMOITUS    
                 
METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN HALLITUS PÄÄTTI METSÄLIITTO-YHTYMÄN JOHDON
KANNUSTUSJÄRJESTELMÄSTÄ

Metsäliitto Osuuskunnan hallitus on päättänyt uudesta Metsäliitto-
Yhtymän johdon osakepohjaisesta kannustusjärjestelmästä.

Järjestelmän mahdollinen tuotto vuodelta 2005 perustuu Metsäliitto-
Yhtymän liikevoiton (EBITA) ja sijoitetun pääoman tuoton (ROCE)
kehitykseen. Tuotto maksetaan vuonna 2006 osittain Metsäliitto
Osuuskunnan tytäryhtiö M-real Oyj:n B-osakkeina ja osittain rahana.
Osakkeisiin liittyy kielto luovuttaa osakkeita kahden vuoden kuluessa
ajanjakson päättymisestä.

Järjestelmän kohderyhmään kuuluu 28 ylintä johtohenkilöä.


Lisätietoja:
Pääjohtaja Antti Oksanen / sihteeri Riitta Laitinen p. 01046 94262

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa