METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN OSAKEINDEKSOIDUN DEBENTUURILAINAN INDEKSOINNIN

METSÄLIITTO-YHTYMÄ     PÖRSSITIEDOTE   9.11.2004

METSÄLIITTO OSUUSKUNNAN OSAKEINDEKSOIDUN DEBENTUURILAINAN INDEKSOINNIN
MUUTTAMINENMetsäliitto Osuuskunta on päättänyt sen 16.4.1998 liikkeeseen laskeman
ja 16.4.2008 erääntyvän osakeindeksoidun debentuurilainan ehtojen
indeksoinnin muuttamisesta. Ehtojen muuttaminen johtuu siitä, että
M-real Oyj:n merkintäoikeusannin seurauksena M-realin B-osakkeiden
yhteenlaskettu määrä nousi 142 658 875 osakkeesta 291 825 062
osakkeeseen ja osakepääoma nousi 304 229 022,50 eurosta 557 881 540,40
euroon.

Päätöksen mukaan lainaehtoja muutetaan lisäkoron ja lisätuoton
indeksoinnin osalta seuraavasti:

a) Lisäkorko: Jokaista 168,19 euron nimellisarvoista debentuuria
kohden maksetaan lisäkorkona viidelle ja puolelle (5,5) M-real Oyj:n B-
osakkeelle koron maksua edeltävältä tilikaudelta maksetun osingon
määrä. Lisäkorko maksetaan vuosittain koronmaksun yhteydessä, mikäli
koronmaksua edeltävältä tilikaudelta on jaettu osinkoa.

b) Lisätuotto: Jokaista 168,19 euron nimellisarvoista debentuuria
kohden maksetaan lisätuottona määrä, joka vastaa kolmen (3) M-real
Oyj:n B-osakkeen kyseisen osakesarjan osakkeiden vaihdolla painotettua
keskikurssia, kuitenkin niin, että laskentaan käytettävien osakkeiden
kurssia oikaistaan osakeannin vaikutuksesta seuraavasti:

          (30 päivän painotettu keskikurssi x 11) – 15€
Oikaistu kurssi = ------------------------------------------------
                     6

Tällöin osakkeen hinnassa on huomioitu uusien osakkeiden
merkitsijöiden maksama 3 euron merkintähinta uudelta osakkeelta.

Keskikurssi lasketaan Helsingin Pörssin noteeraaman kurssin perusteella
30 päivän ajanjaksolta, joka päättyy 10 pankkipäivää ennen lainan 
takaisinmaksupäivää. Lisätuoton enimmäismäärä on aina kuitenkin 
enintään 200 prosenttia yli M-real Oyj:n B-osakkeen vaihdolla 
painotetun keskikurssin laskettuna 30 pankkipäivää 16.4.1998 
edeltävältä ajanjaksolta.

Lainan indeksoinnin muuttaminen ei edellytä toimenpiteitä lainan
haltijoilta.


Metsäliitto Osuuskunnan hallitus


Lisätiedot
Talousjohtaja Harri Turunen, Metsäliitto, p. 01046 94250

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa