Metsäliitto-Yhtymä: Kannattavuus parani, tulos vielä epätyydyttävä

Metsäliitto-Yhtymä: Kannattavuus parani, tulos vielä epätyydyttävä

Toimitusjohtaja Kari Jordan: 

”Kannattavuus parani hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä mutta tulostaso
on edelleen epätyydyttävä. Toimet hintojen nostamiseksi samoin kuin
rationalisoinnit ja kustannussäästöohjelma jatkuvat.” 

Metsäliitto-Yhtymän liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 2 187 miljoonaa euroa
(1-3/04: 2 160) eli samalla tasolla kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna.
Katsauskauden liikevoitto oli 74,0 miljoonaa euroa (69,7). Tulos ennen veroja
oli 18,3 miljoonaa euroa (-19,0). 

Verot, sisältäen laskennallisen verovelan muutoksen, olivat -7,6 miljoonaa
euroa (+5,1) ja vähemmistön osuus tuloksesta 2,9 miljoonaa euroa (21,8).
Katsauskauden tulos oli 13,6 miljoonaa euroa (7,9). 

Metsäliitto-Yhtymän sijoitetun pääoman tuotto oli tammi-maaliskuussa 4,9
prosenttia (4,6) ja oman pääoman tuotto 1,5 prosenttia (-2,2). 

Lähiajan näkymät 

Metsäliitto Osuuskunta suuntaa tänä vuonna ostonsa kuusivaltaisiin
päätehakkuisiin ja mäntyharvennuksiin. Ostotavoite koko vuodelle on 17,7
miljoonaa kuutiometriä. Kesäkorjuukelpoisilla leimikoilla on nyt hyvä kysyntä. 

Puutuotteiden kysynnässä ei toisen neljänneksen aikana odoteta suuria
muutoksia. Havu- ja koivuvanerin sekä kertopuun tilanne jatkunee tyydyttävänä
mutta sahatavaran markkinat ovat edelleen haasteellisia. Mäntytukin osalta
siirrytään sahausarvoon perustuvaan laatuhinnoitteluun, joka parantanee sahojen
kannattavuutta jo loppuvuoden aikana. 

Pehmopaperimarkkinoilla kilpailu jatkuu kireänä. 

Paperin ja kartongin kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä, mutta kausivaihtelu
toisella neljänneksellä alentanee toimitusmääriä ensimmäiseen neljännekseen
verrattuna. Taivekartongin ja aikakauslehtipaperin hintoja on pystytty
korottamaan hieman alkuvuoden aikana mutta hienopaperien hinnankorotukset ovat
edenneet suunniteltua hitaammin. Korotusten uskotaan toteutuvan loppukevään
aikana. 

Kausiluontoisista syistä Metsäliitto-Yhtymä arvioi toisen neljänneksen tuloksen
jäävän lievästi ensimmäistä neljännestä heikommaksi. Suomen metsäteollisuuden
uhkana on myös mahdollinen tehtaita pysäyttävä työtaistelu. 

Lisätiedot: 
Viestintäjohtaja Pekka Kivelä, puh. 01046 94545

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa