METSÄLIITTO-YHTYMÄN KONSERNIRAKENNETTA YKSINKERTAISTETAAN

METSÄLIITTO-YHTYMÄ           PÖRSSITIEDOTE

                    27.9.2005 klo 15.40


METSÄLIITTO-YHTYMÄN KONSERNIRAKENNETTA YKSINKERTAISTETAAN

Metsäliitto-konsernin, Finnforest Oyj:n ja Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy:n
hallitukset ovat 27.9.2005 hyväksyneet suunnitelman Metsäliitto Osuuskunnan
kokonaan omistamien tytäryhtiöiden Finnforest Oyj:n ja Metsäliitto-Yhtymän
Tehdasmittaus Oy:n sulauttamiseksi Osuuskuntaan. Suunnitelman mukaan tytäryhtiöt
sulautetaan Metsäliitto Osuuskuntaan siten, että kaikki niiden varat ja velat
siirtyvät sellaisenaan Metsäliitto Osuuskunnan vastuulle. Sulautumisella ei ole
välitöntä vaikutusta yhtiöiden tai Osuuskunnan liiketoimintaan tai asiakkaisiin.

Sulautuminen toteutetaan Metsäliitto-Yhtymän konsernirakenteen ja Finnforest
Oyj:n organisaation yksinkertaistamiseksi sekä kustannussäästöjen
aikaansaamiseksi.

Samassa yhteydessä Finnforestin nykyinen toimitusjohtaja Ari Martonen on
päättänyt jättää tehtävänsä. Finnforestin uudeksi toimitusjohtajaksi ja yhtiön
liiketoimintojen johtajaksi Metsäliitossa on nimitetty Finnforest-konserniin
kuuluvan Moelven ASA:n toimitusjohtaja Ole Salvén. Finnforestin
varatoimitusjohtajaksi on nimitetty yhtiön Puutuoteteollisuus-liiketoimintaryhmän
johtaja Timo Pekkola. Molemmat nimitykset astuvat voimaan välittömästi. Ole
Salvén jatkaa toistaiseksi oman toimensa ohella myös Moelvenin toimitusjohtajana.

Sulautumisen täytäntöönpanon arvioidaan kestävän noin kuusi kuukautta.
Sulautumisen alustavaksi rekisteröintiajankohdaksi on kaavailtu 31.3.2006.
Sulautumista koskeva YT-menettely Finnforestissa ja Metsäliitto Osuuskunnassa
aloitetaan välittömästi henkilöstövaikutusten selvittämiseksi.


Metsäliitto-konserni, hallitus
Finnforest Oyj, hallitus
Metsäliitto-Yhtymän Tehdasmittaus Oy, hallitus


Lisätietoja
Viestintäjohtaja Lauri Peltola, Metsäliitto-konserni,
p. 01046 95263 tai 050 570 5606

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa