Muutoksia Metsäliitto-konsernin ylimmässä johdossa

Metsäliitto-konserni           PÖRSSITIEDOTE

                     18.10.2006 klo 9.01MUUTOKSIA METSÄLIITTO-KONSERNIN YLIMMÄSSÄ JOHDOSSA

Mikko Helanderista tulee M-realin uusi toimitusjohtaja, Hannu Anttilasta
Metsäliitto-konsernin strategiajohtaja

Metsäliitto-konserni kierrättää ylintä johtoaan. Tarkoituksena on vauhdittaa
uuden, tehokkaamman ja tuottavamman Metsäliitto-konsernin kehitystä.

"Olemme nyt luomassa uutta tulevaisuuden Metsäliitto-konsernia. Osana
tarkistettua strategiaamme M-real on tänään tiedottanut laajan saneerausohjelman
käynnistämisestä. M-realin uuden ohjelman lisäksi Metsäliitto-konserni on
päättänyt kierrättää ylintä johtoaan varmistaakseen tehostustoimenpiteiden
tehokkaan läpiviennin ja tavoitteiden saavuttamisen sovitun aikataulun
puitteissa", toteaa Metsäliitto-konsernin pääjohtaja Kari Jordan.

Metsäliitto-konsernissa astuvat voimaan seuraavat nimitykset:

 . Metsä Tissuen nykyinen toimitusjohtaja DI Mikko Helander, 46, on nimitetty M-
  realin uudeksi toimitusjohtajaksi 18.10.2006 alkaen. Päivittäisen
  johtamistyönsä lisäksi hän vastaa uuden saneerausohjelman läpiviemisestä
  projektityöryhmän tukemana. Mikko Helanderista tulee Metsäliitto-konsernin
  johtoryhmän jäsen.

 . M-realin nykyinen toimitusjohtaja ekonomi Hannu Anttila, 51, on nimitetty
  Metsäliitto-konsernin strategiajohtajaksi. Hän vastaa Metsäliitto-konsernin
  strategiaprosessin johtamisesta ja konsernirakenteen kehittämisestä. Hannu
  Anttila jatkaa edelleen Metsäliitto-konsernin johtoryhmän jäsenenä.

"Nyt julkistetut nimitykset heijastavat metsäteollisuuden toimintaympäristön
nopeasti muuttuvaa, globaalia kehitystä. Metsäliitto-konserni tarvitsee vahvoja
johtamisresursseja sekä pitkän tähtäimen strategiasuunnittelua varmistaakseen
asemansa yhtenä Euroopan metsäteollisuuden johtavista toimijoista sekä
mahdollisuuden tuottaa lisäarvoa 131 000 suomalaiselle omistajalleen", lisää Kari
Jordan.

Metsä Tissuen hallitus käsittelee yhtiön toimitusjohtajanimitystä kokouksessaan
24.10.2006.

Lisätietoja:
Lauri Peltola, viestintäjohtaja, Metsäliitto-konserni, puh. 050 570 5606


Metsäliitto on maailman kymmenenneksi suurin metsäteollisuuskonserni. Sen viisi
liiketoiminta-aluetta ovat puunhankinta, puutuoteteollisuus, sellunvalmistus,
paperin ja kartongin tuotanto sekä pehmopaperin valmistus. Metsäliitto-konsernin
liikevaihto on 8,6 miljardia euroa ja se työllistää 30 000 henkilöä. Konsernin
emoyrityksellä Metsäliitto Osuuskunnalla ja tytäryhtiöillä Metsä-Botnialla, M-
realilla ja Metsä Tissuella on tuotantolaitoksia ja myyntikonttoreita 30 maassa.
www.metsaliitto.fi

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa