UPM-Kymmene Oyj on käynnistänyt välimiesmenettelyn Metsäliitto Osuuskuntaa vastaan

Metsä Group pörssitiedote 2.11.2012 kello 9.55


Metsä Groupin emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunta ja Metsä Board Oyj (aiemmin M-real) myivät 3.5.2012 voimaan tulleella kaupalla Itochu Corporationille 24,9 prosentin strategisen omistuksen Metsä Fibre Oy:stä 472 miljoonalla eurolla.

Kaupan yhteydessä Metsäliitto käytti UPM-Kymmene Oyj:n omistamia Metsä Fibren osakkeita koskevaa osto-oikeuttaan. Metsäliitto ja UPM olivat 30.6.2011 tiedotetulla tavalla lopullisesti osakassopimuksen täydennyssopimuksella sopineet siitä, miten ja millä hinnalla UPM luopuu Metsä Fibren omistuksesta. Metsä Fibre lunasti ensin sopimuksen mukaisesti 30.6.2011 ensimmäisen osan UPM:n omistamista Metsä Fibren osakkeista, minkä jälkeen Metsäliitto käytti 24.4.2012 optiotaan ostaa ennalta sovitulla 150 miljoonan euron hinnalla UPM:ltä loput, noin 11 % Metsä Fibren osakkeista.

UPM on saattanut tänään vireille välimiesmenettelyn, jossa se vaatii Metsäliitolta ja Metsä Boardilta yhteisvastuullisesti ensisijaisesti 58,5 miljoonan euron vahingonkorvausta ja toissijaisesti väitetyn 58,5 miljoonan euron oikeudettoman edun palauttamista. Vaatimus perustuu Metsä Fibren vuonna 2009 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisen myötämyyntilausekkeen väitettyyn rikkomiseen.

Metsäliitto kiistää vaateen perusteettomana eikä tee varauksia sen johdosta. Vaatimuksilla ei ole vaikutusta Itochun kanssa tehtyyn kauppaan eikä sen perusteella käynnistettyyn yhteistyöhön eivätkä ne perustu Itochun kanssa tehtyihin sopimuksiin. UPM:n käynnistämän riita-asian lopputuloksesta tiedotetaan myöhemmin välimiesoikeuden annettua asiassa päätöksensä.


METSÄLIITTO OSUUSKUNTA

Lisätietoja:
Esa Kaikkonen, lakiasiainjohtaja, Metsä Group, puh. 010 465 4749www.metsagroup.fi

Metsä Group on vastuullinen metsäteollisuuskonserni, jonka tuotteet ovat vahvasti läsnä ihmisten arjessa ja edistävät hyvinvointia kestävästi. Metsä Groupin huipputuotteiden pääraaka-aineeet ovat uusiutuva pohjoismainen puu ja puukuitu. Liiketoiminta-alueemme ovat pehmo- ja ruoanlaittopaperit, kartonki ja paperi, sellu, puutuotteet sekä puunhankinta. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2011 oli 5,3 miljardia euroa, ja se työllistää noin 12 500 henkilöä. Konsernilla on toimintaa noin 30 maassa.

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2018 oli 5,7 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa