Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Pekka Kivelästä lehdistöneuvos

Viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtaja Pekka Kivelästä lehdistöneuvos

Tasavallan Presidentti on 19.5.2004 suonut lehdistöneuvoksen nimen ja arvon
Metsäliitto-Yhtymän viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajalle Pekka
Kivelälle (56). Lehdistöneuvos, viestintäjohtaja Pekka Kivelä 

Pekka Kivelä on toiminut jo yli kolmenkymmenen vuoden ajan ansiokkaasti
metsäteollisuuden viestintä- ja yhteiskuntavastuiden hoitamisessa.
Valmistuttuaan vuonna 1971 yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen
Yliopistosta hän aloitti työelämän Mäntässä G.A. Serlachius Oy:n tiedottajana
ja vuodesta 1975 alkaen tiedotuspäällikkönä. Median käytännön toiminnasta hän
hankki kokemusta Kuorevesi-Mänttä-Vilppula-lehden päätoimittajana vuosina 1980
- 1983. Tuolloin Metsäliitto-Yhtymään kuuluvalla Oy Metsä-Botnia Ab:lla oli
investointihanke uuden sellutehtaan rakentamiseksi Äänekoskelle. Hankkeen
julkisuusasema oli erityisen haastava, johon tarvittiin osaavaa
tiedotushenkilöä. Pekka Kivelä oli valmis ottamaan haasteen vastaan, ja näin
hänellä alkoi monivaiheinen tiedotusalan työtehtävä Äänekosken
sellutehdasprojektin merkeissä vuosina 1983 - 1985. 

Vuonna 1985 G.A. Serlachius Oy kutsui Pekka Kivelän yhtiön tiedotusjohtajaksi
ja johtokunnan sihteeriksi. Pekka Kivelän ura palautui kuitenkin jälleen
metsäliittolaiseen ympäristöön, kun hänet vuoden 1987 alussa nimitettiin
Metsäliiton Teollisuus Oy:n ja G.A. Serlachius Oy:n keskinäisen fuusion
seurauksena syntyneen Metsä-Serla Oy:n viestintäjohtajaksi. Vuonna 1995 hänet
nimitettiin Metsäliitto-Yhtymän viestintä- ja yhteiskuntasuhteiden johtajaksi,
jossa tehtävässä hän on edelleen. 

Pekka Kivelän päätoimittajakaudella paikallislehti Kuorevesi-Mänttä-Vilppula
saavutti kahdesti maan parhaan paikallislehden arvon. Tämä osoittaa Pekka
Kivelän journalistista osaamista sekä kykyä saada ympärillään oleva ryhmä
toimimaan onnistumiseen johtavalla tavalla. 

Nykyiseen tehtäväänsä Pekka Kivelällä liittyy Metsäliiton jäsen- ja
asiakaslehden, Metsäliiton Viestin päätoimittajuus. Metsäliiton Viesti on noin
135 000 kappaleen levikillään merkittävän suuri metsäalan julkaisu. 

Lehdistöneuvos Pekka Kivelän erityinen ominaisuus on edistää ja elävöittää
metsäteollisuuden yritysten sekä yhteiskunnan ja siinä toimivan median
keskinäistä vuorovaikutusta. Hänen toimintansa Äänekosken sellutehdasprojektin
yhteydessä 1980-luvulla on siitä oivallinen esimerkki. Pekka Kivelä oli eräs
avainhenkilöistä saattamaan sovittelevalla tavalla yhteen ympäristöliikkeen
kriittiset näkemykset ja toimenpiteet metsäyrityksen ja yleisen edun tarpeiden
kanssa. 

Lehdistöneuvos Pekka Kivelälle on aktiivisena henkilönä langennut lukuisia
luottamustehtäviä. Näistä todettakoon Suomen Tiedottajien Liiton
puheenjohtajuus enimmän mahdollisen neljän vuoden kauden vuosina 1989 - 1993,
Metsäteollisuus ry:n viestintävaliokunnan jäsenyys vuodesta 1987 ja
puheenjohtajuus vuodesta 2002 alkaen sekä Suomen Metsäsäätiön hallituksen
jäsenyys vuodesta 1995 alkaen. 

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa