Yhteismetsä Forestian toiminta käynnistyi

Yhteismetsä Forestian toiminta käynnistyi

Yheismetsä Forestia

Yhteismetsä Forestian osakaskunnan järjestäytymiskokous pidettiin keskiviikkona
21.4.2004 Tampereella. Osakaskunnan kokouksen kutsui koolle Pirkanmaan
metsäkeskus, joka metsäviranomaisena valvoo yhteismetsän toimintaa. 

Metsäliitto-Yhtymään kuuluvan Forestia Oy:n perustamaan yhteismetsään odotetaan
liittyvän eri puolilla maata metsää omistavia yksityishenkilöitä, perikuntia ja
säätiöitä. Yhteismetsään on toistaiseksi liitetty Forestian metsien ohella myös
yksityisten omistamaa metsää. Yhteensä sen pinta-ala on noin tuhat
metsähehtaaria neljän kunnan alueella. Yhteismetsä Forestia on ensimmäinen
viime vuoden maaliskuussa voimaan tulleen uuden yhteismetsälain aikana
perustettu yhteismetsä. 

Hoitokunnan puheenjohtajaksi valittu Kaj Karlsson odottaa yhteismetsän
osakasmäärän lähiaikoina kasvavan. ”Yksityiset metsänomistajat, jotka haluavat
luopua suorasta metsänomistuksesta, mutta pitää edelleen metsää
sijoituskohteena. Perikunnat ja kaukana metsistään asuvat metsänomistajat.
Metsänomistajat, joiden metsäpalstat ovat kaukana toisistaan. Metsänomistajat,
jotka arvostavat ammattimaista ja tuottavaa metsäomaisuuden hoitoa”, Karlsson
kuvailee yhteismetsästä kiinnostuneiden joukkoa. 

”Yhteismetsä Forestia voi hyödyntää Metsäliiton ja sen yhteistyökumppaneiden
kautta mittakaavaedut muun muassa puukaupassa ja metsänhoitopalveluiden
hankinnassa. Uusi yhteismetsälaki suo mahdollisuuden säilyttää osakkaille
yksityismetsäomistukseen kohdistuvat Kemera- ja verotusedut. Lisäksi metsän
siirtämisestä yhteismetsään ei myöskään tarvitse maksaa varainsiirtoveroa”,
Karlsson esittelee yhteismetsän etuja. 

Lisätietoja: Kaj Karlsson, puh. 01046 59315

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa