Yksityismetsien sertifiointijärjestelmistä tehdään toistaiseksi kattavin selvitys - Metsäliitto mukana NSF:n jäsenjärjestönä

Yksityismetsien sertifiointijärjestelmistä tehdään toistaiseksi kattavin
selvitys - Metsäliitto mukana NSF:n jäsenjärjestönä 

Laaja pohjoismainen sertifiointijärjestelmien vertailu toteutetaan Suomessa,
Norjassa ja Ruotsissa. Tutkimuksessa analysoidaan, kuinka tehokkaasti eri
sertifiointijärjestelmät ovat edistäneet kestävää metsien hoitoa
yksityismetsissä alueellisella tasolla. Pohjoismainen metsänomistajajärjestö
NSF (Nordens Skogägarorganisationers Förbund) on tutkimuksen tilaaja.
Konsulttiyritys Indufor Oy toteuttaa tutkimuksen. Tutkimussuunnitelman ja
tulosten oikeellisuuden arvioivat puolueettomat asiantuntijat. 

Tutkimus on ensimmäinen yksityiskohtainen selvitys siitä, miten sertifioituja
metsiä hoidetaan ja käytetään sekä miten laajalti yksityismetsiä on
sertifioitu. Aiemmin tehdyt vertailut ovat tuoneet esiin kunkin
sertifiointijärjestelmän vahvuuksia ja heikkouksia ottamatta riittävästi
huomioon eri maissa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisvaatimuksia.
Sertifiointijärjestelmiä on vertailtu toisiinsa ikään kuin lainsäädäntö ja muut
metsien käyttöä koskevat velvoitteet olisivat samoja kaikissa maissa. Luonnon
monimuotoisuuden edistäminen, työllisyysvaikutukset ja
virkistäytymismahdollisuudet riippuvat myöskin siitä, miten laaja-alaisesti
sertifiointi toteutetaan. 

Tutkimuksessa arvioidaan Suomen metsäsertifiointijärjestelmää (FFCS), joka on
PEFC :n hyväksymä sekä luonnosvaiheessa olevaa Suomen FSC-standardia.
Arvioitavina ovat myös PEFC:n hyväksymä Norjan Levende Skog / ISO 14001
-järjestelmä ja Norjan FSC- sertifioinnissa käytetty standardi sekä Ruotsin
FSC- ja PEFC-järjestelmät. 

Hankkeen tavoitteet ovat:

- analysoida kestävän kehityksen mukaisen metsänhoidon vaikutuksia
pohjoismaisessa yksityismetsienhoidossa ottaen huomioon kunkin maan
erityisolosuhteet. 
- arvioida eri järjestelmien mukaisesti sertifioitujen alueiden jakautumista ja
merkitystä kestävän metsätalouden edistämiselle 
- arvioida kunkin järjestelmän kustannustehokkuutta osallistuvien eri tahojen
näkökulmista 
- tarkastella mikä vaikutus sertifioidulla puulla on ollut puumarkkinoilla
- arvioida eri järjestelmien tekijöitä, jotka kannustavat yksityismetsien
omistajia liittymään metsäsertifiointiin. 

FSC- ja PEFC-järjestelmien standardien vaatimuksia tullaan vertailemaan
eurooppalaisen kestävän metsänhoidon kriteereihin ja indikaattoreihin, jotka
perustuvat Euroopan metsäministerikonferenssin päätöslauselmiin. Tutkimuksen
taustaksi selvitetään metsiä koskevaa lainsäädäntöä ja muuta säännöstöä.
Lisäksi tutkimuksessa käytetään saatavilla olevaa tilastomateriaalia ja
auditointiraportteja. Hanke käynnistyy lokakuussa 2004 ja tulokset valmistuvat
ensi vuoden alkupuolella. 

Lisätiedot NSF-jäsenjärjestöistä:

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK r.y., Antti Sahi,puh.0400 804
496 
Danish Forest Association, Jan Søndergaard, puh. +45 3324 4266
LRF Skogsägarna, Ulf Österblom tai Sven Lundell, puh. +46 8 787 54 00
Metsäliitto Osuuskunta, Tero Rautolahti, puh. 050 598 8344
Norwegian Forest Owners' Federation, Ivar Korsbakken, puh. +47 9003 6471, tai
Nils Bøhn, tel. +47 2201 0550 

Konsulttiyritys:

Indufor Oy, Savcor Forest Group, Hanna Nikinmaa, puh. 040 900 1694 ja (09) 6840
1121 

[1] The Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes
(http://www.pefc.org/internet/html/) 
[2] The Forest Stewardship Council (http://www.fsc.org/fsc)

Yrityksestä

Metsä Groupwww.metsagroup.fi Metsä Group on vastuullisen biotalouden edelläkävijä, jonka tuotteiden pääraaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Keskitymme puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin. Metsä Groupin liikevaihto vuonna 2019 oli 5,5 miljardia euroa, ja se työllistää noin 9 300 henkilöä. Metsä Groupin emoyritys on Metsäliitto Osuuskunta, jonka omistaa noin 103 000 suomalaista metsänomistajaa.

Tilaa