Metsänhoitoyhdistyslaki hyväksytty hallituksessa - lain ripeä eteneminen koko metsäsektorin etu

Lakiuudistuksella luodaan kaikille toimijoille mahdollisuudet tasapuoliseen kilpailuun metsäpalvelumarkkinoilla. "On erinomaista, että koko metsäsektorille keskeinen lakiuudistus on nyt edennyt eduskuntakäsittelyyn. Lakiesitys on käsiteltävä nopeassa aikataulussa ja tiiviissä yhteistyössä metsäsektorin kanssa", sanoo Tomi Salo, Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja.

Muutoksella vauhditetaan metsäpalvelumarkkinoiden kasvua sekä palveluiden monipuolistumista ja laadullista kehitystä. Uudistus hyödyttää eniten metsänomistajaa, joka voi ostaa palvelut sieltä, missä palvelujen laatu ja hinta vastaavat parhaiten hänen omia tarpeitaan. Suomalainen metsänomistajakunta on monipuolistumassa ja metsäpalvelutarpeita on tulevaisuudessa entistä enemmän.

Metsänhoitoyhdistyslain uudistus on tervetullut edistysaskel suomalaisen metsänomistuksen kehittämisessä ammattimaisempaan suuntaan. Lain ripeä valmistuminen edesauttaa parhaalla mahdollisella tavalla sekä metsänhoitoyhdistysten että muiden metsäsektorin toimijoiden valmistautumista muutokseen.

Lain on määrä tulla voimaan vuoden 2015 alusta. Metsänhoitoyhdistysten oikeus metsänhoitomaksuihin poistettaisiin kuitenkin jo 1.1.2014 alkaen. Metsänomistajille pakollinen metsänhoitomaksu kerättäisiin takautuvasti viimeisen kerran vuodelta 2013.

Lisätietoja: Tomi Salo, metsäjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6610, 045 875 8911


www.metsateollisuus.fi
http://twitter.com/metsateollisuus

www.lastuja.fi
www.facebook.com/metsateollisuus

Suomi on yksi maailman suurimmista sellun, paperin ja kartongin tuottajista sekä Euroopan suurimpia sahatavaran tuottajia.

Metsäteollisuus työllistää suoraan ja välillisesti lähes 160 000 suomalaista, ja alan kerrannaisvaikutukset ulottuvat laajasti ympäröivään yhteiskuntaan. Suomella on ainutlaatuiset mahdollisuudet nousta biotalouden suunnannäyttäjäksi runsaiden metsävarojensa, kestävän metsätalouden ja koko metsäklusterin eturivin osaamisen ansiosta.

Metsäteollisuus ry
PL 336 (Snellmaninkatu 13), 00171 HELSINKI
Puh. (09) 132 61, telekopio (09) 132 4445
etunimi.sukunimi@forestindustries.fi