EHDOTUS METSON HALLITUKSEKSI JA NIMITYSV

Metso-konserni Pörssitiedote 20.2.2004 klo 10.00

EHDOTUS METSON HALLITUKSEKSI JA NIMITYSVALIOKUNNAN PERUSTAMISEKSI

Metso-konsernin osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 20
prosenttia yhtiön äänivallasta, ovat ilmoittaneet Metsolle tulevansa
ehdottamaan yhtiökokoukselle, että Metson hallituksen lukumäärä
vahvistetaan seitsemäksi. Edellä mainitut osakkeenomistajat
ehdottavat, että hallitukseen valitaan seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuun saakka nykyisistä jäsenistä Maija-Liisa Friman,
Matti Kavetvuo, Juhani Kuusi, Pentti Mäkinen, Jaakko Rauramo ja uusina
jäseninä Risto Hautamäki ja Satu Huber. Lisäksi tullaan ehdottamaan,
että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Matti Kavetvuo ja
varapuheenjohtajaksi Jaakko Rauramo.

Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet myös tulevansa
ehdottamaan, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yhteisö
PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun
asti.

Suomen valtiota osakkeenomistajana edustava kauppa- ja
teollisuusministeriö ehdottaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan
perustamista valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita
koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle
vuodesta 2005 alkaen.

Kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa yhtiökokoukselle, että
nimitysvaliokuntaan valitaan muutaman suurimman osakkeenomistajan
edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä.
Ehdotuksen mukaan osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus
on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden
tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1.
päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimisi hallituksen
puheenjohtaja ja valiokunta valitsisi keskuudestaan puheenjohtajan.
Nimitysvaliokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle
viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä.

Metso Oyj:n yhtiökokous pidetään tiistaina huhtikuun 6. päivänä 2004
kello 14.00 Marina Congress Centerissä, Katajanokanlaituri 6, 00160
Helsinki.

Lisätietoja antaa:
Harri Luoto, lakiasiainjohtaja, Metso-konserni, puh. 0204 84 3240

Metso-konserni
Olli Vaartimo         Helena Aatinen
toimitusjohtaja          viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
New York Srock Exchange
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Yrityksestä

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

Tilaa